‏دنیا از وقتی که مهربونا، احمق فرض شدن
.
.
.
دیگه جای زندگی نبود
.
.
.

♦♦—————♦♦