وقتی یه نفر دوستون داره معنیش این نیست دوست داشتنی و کامل هستین
.
.
.
اون چشمشو رو بدیهاتون بسته
.
.
.
.
قدر بدونید

♦♦—————♦♦