تو زندگی
همیشه از اتفاقایی رنج بردیم که هیچ وقت
.
.
.
اتفاق نیوفتادن

♦♦—————♦♦