@~@~@~@~@~@
دماغ من بزرگ نیست
این دنیا واس دماغم کوچیکه
😢😜😎

*@***/*

دماغ من یجوریه
انگار حق دماغ بیست نفرو
یکجا توی مزایده خریدم
😓😢😷

*~~~*****~~~*

هزینه عمل دماغ اینقدر سنگینه
که پدرو مادرا میخان بچه دار بشن
میگن دختر و پسرش مهم نیس
فقد دماغش سالم باشه
😐😟😂

@~@~@~@~@~@

درستش این بود که
دماغ بالای چشم باشه
که آدم بتونه
چشمشو زیر پتو نگه داره
ولی دماغشو بیرون پتو
😒😂😂

*@***/*

از شرایط بلند پروازی
دماغ عقابشو دارم
با یه جفت چشم موش کور
😐
و دوتا بال مرغ ک ب درد سوپ میخوره
😐😑😖

*~~~~~~~~*

ولی توی تاریکی اتاق
با سایز دماغ ما ایرونیا
اینجوری که نور موبایل
افتاده تو صورت ما،
اگ جن بیاد یقینا از ترسش
صدبار بسم ا… میگه
😐😑😬🙈🙊😁😂😂

@~@~@~@~@~@

چجوری اینقد نوک دماغتون بالاس؟
من اینقد توک دماغم پایینه
که میخام روش بنویسم: افتادگی آموز اگر طالب فیضی
😭😁😂😂😂😋😎

*@***/*

جوشی که رو دماغ میزنه
اگه دنبال دیده شدن نیست،
پس چیه؟😒😒

*~~~~~~~~*

تنها راهی که
واسه بند اومدن آب دماغ
مونده امتحان کنم
اسنیف کردن ساقه طلاییه
😪😓😤

@~@~@~@~@~@

واقعا این نامزد بازیا چیه
😕😒
روی مرده با چهل سال سن
و ریش و سیبیل
چروک و پشم
فیلتر دماغ گربه گذاشته
😐😐😐😐😐😑

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

من اگه چال لپ هم بودم
همه عاشق قوز دماغ بودن

*~~~*****~~~*

هیر هیر
بخندین دیه
😋😁😂😂😂😂