• دلنوشته
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
    یا مرگ یا استفراغ

زندگی نامه بزرگان

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

“داستان شهید یونس زنگی آبادی”
در کرمان از آقایی به نام آقای سعیدی می خواهند که خاطرات شهید یونس زنگی آبادی را به صورت کتاب در آورد

و آن موقع در حدود ۹۰۰۰۰ تومان به او بدهند .آقای سعیدی به خانه که می آید شروع می کند به خواندن خاطرات شهید اما هر چه فکر می کند به این نتیجه می رسد که خاطرات شهید را برگرداند زیرا همه ی خاطرات شهید از عالم روحانی ومعنوی بوده و برای نویسنده سخت بوده است که شاید کسی باور نکند

لذا خاطرات شهید را در جعبه ای می گذارد تا آن را پس بدهد
صدای زنگ تلفن به صدا در می آید وآقای سعیدی که حوصله ی جواب دادن نداشته سراغ گوشی تلفن نمی رود معمولا تلفن کمتر از ۱دقیقه قطع می شود ولی آقای سعیدی زمانی که می بیند تلفن قطع نمی شود .گوشی را بر می دارد
الو شما؟ سلام علیکم من شهید زنگی آبادی هستم ,آقای سعیدی شما می توانید خاطرات مرا به صورت کتاب در آوری هر گاه که نیاز داشتید من به شما کمک می کنم
بعد تلفن قطع می شود. بعد از مدتی که آقای سعیدی مقداری از مطالب رانوشته بوده ،با خودش فکر می کند که آیا مطالبی که نوشته ام درست است یا خیر؟

یک دفعه آقای سعیدی مشاهده می کند که قلم روی کاغذ شروع به نوشتن کرد بسم الله الرحمن الرحیم آقای سعیدی فلان مطلب را حذف واین مطلب را اضافه کن خلاصه اورا راهنمایی می کند و در آخر برگه امضا می شود بعدا که بررسی می کنند امضا،امضا شهید وخط ،خط شهید بوده است
این شهید والا مقام  ؛ زمانی که می خواسته به جبهه برود به خانمش می گوید : به پاهایم خوب نگاه کن روزی این پاهایم به دردت می خورد
روزی که تعدادی شهید به استان کرمان آورده بودند، خانم این شهید از روی پاهایش اورا شناسایی می کند .زیرا حاج یونس نذر کرده بوده است که مثل سیدالشهداء سر در بدن نداشته باشد و مثل قمر بنی هاشم اباالفضل دست در بدن نداشته باشد

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

18 ◄ دینگله دینگو

ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1306 ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﺷﺖ زﺍﺩﻩ ﺷﺪ …

ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ …

ﻭﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1350 ﺗﺎ 1356 ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ
ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭا سرﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ کرد …

ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ …

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺷﺒﮕﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﺐ ﻭ ﺗﺎﺏ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ 1332 ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩ …

* گرﯾﻪ ﺳﯿﺐ *

ﺷﺐ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻣﺪﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍﺑﺴﺘﻢ
ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭ ﺁﻭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻏﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺁﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ
ﺩﺭ ﭘﺲ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎﻥ ﺷﺒﻨﻢ
ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ ﺍﺯ ﮔﻞ ﺳﯿﺐ

2 ◄ دو لایک دارم دوسش دارم

ﻡ.ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1312 ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ گشود …

ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﯼ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ …

ﺳﭙﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1336 ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﺩﯾﺪ …

ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 10 ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ اﻣﻮﺯﮔﺎﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩ
ﭼﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ …

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1346 ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﮑﺮﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﻓﺖ ﻡ.ﺁﺯﺍﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ
ﺁﺛﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻧﺜﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ …

* وﻩ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ *

ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﯿﻢ
ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻧﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ ﺑﻪ ﺷﺒﻨﻤﯽ
ﻛﻮﺩﻙ ﺑﯿﻤﻨﺎﻙ ﺭﺍ
ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺧﺎﻙ ﺭﺍ
ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻬﺮ
ﻃﺎﻟﻌﯽ
ﺯﺧﻢ ﺗﻮ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻣﺮﮒ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻛﯿﻦ
ﻭﻩ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ
ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻨﻤﯽ
ﻣﯽ ﻧﺎﺯﺩ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1307 ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1326 ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻫﻨﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ رساند و ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ …

ادامه مطلب

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 130 ﺩﺭﺗﻬﺮﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ ﺩﻭﺭه ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﯼ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﯾﺮﺍ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻓﺴﺮ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ …

ادامه مطلب

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ “ ﺣﺎﻓﻆ ” ﻏﺰﻟﺴﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ …

ﻭﯼ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ 726 ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ …

ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻞ ﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺩﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﭘﺎﯾﻪﺍﯼ ﺭﻓﯿﻊ ﯾﺎﻓﺖ …

ﺧﺎﺻﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﺍﻟﻬﯽ ﻏﻮﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺖ“ ﮔﻮﺗﻪ ” ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﺳﺨﻨﻮﺭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮐﺮﺩ …

ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺰﻟﯿﺎﺕ، ﭼﻨﺪ ﻗﺼﯿﺪﻩ، ﭼﻨﺪ ﻣﺜﻨﻮﯼ، ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ
ﺭﺑﺎﻋﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ …

ﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 792 ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ
ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ …

ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ی ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺯﯾﺎﺭﺗﮕﺎه صاﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺷﻌﺮ و ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ …

* ساقیا … *

ﺳﺎﻗﯿﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺴﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﺎﻩ
ﺟﻨﺖ ﻧﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﺶ ﻭ ﻋﺸﺮﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻦ ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻨﻮﯾﺴﺪ ﮔﻨﺎﻩ
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﮑﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺣﺮﯾﻔﺎﻥ ﺑﺎﺍﺩﺏ ﭘﯿﺸﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﮑﻨﺎﻡ ﻭ ﺻﻒﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﻧﯿﮑﺨﻮﺍﻩ
ﺳﺎﺯ ﭼﻨﮓ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﺸﺮﺕ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﯼ ﺭﻗﺺ ﺧﺎﻝ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﻪﯼ ﺩﻝ ﺯﻟﻒ ﺳﺎﻗﯽ ﺩﺍﻡ ﺭﺍﻩ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻋﺸﺮﺕ ﮔﺰﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺨﻮﺍﻩ

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎﻝ 1274 ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﯾﻮﺵ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ناﺣﯿﻪ ﻧﻮر ماﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪ …

ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺩﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﺗﺮﮐﻪ ﻭ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺰﻧﻪ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻓﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺷﻌﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ …

ادامه مطلب

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

ﻣﺠﺪﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮﺍﯾﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1288 ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ …

ﺗﺎ ﮐﻼﺱ ﺷﺸﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ تهران ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ …

ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ رشته ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ لیسانس ﮔﺮﻓﺖ …

ﺳﺎﻝ 1312 ﺑﺎ ﺑﻮﺭﺳﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1351 ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ
ﺭﻓﺖ …

ادامه مطلب

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1313 ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ اﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﻓﺖ …

ﺩﺭ 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ اﻫﻮﺍﺯ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮﺩ …

ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1337 ﺩﺭ ﺳﻦ 22 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ فیلم ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ …

ادامه مطلب

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید فضل‌الله بن ابوالخیر احمد بن محمد بن ابراهیم (۳۵۷-۴۴۰ق) عارف و شاعر نامدار ایرانی قرن چهارم و پنجم است. شیخ ابوسعید ابوالخیر از عارفان بزرگ و مشهور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است.

ابوسعيد در اول محرم 357 در روستاي میهنه از توابع ابیورد ديده به جهان گشود و در شب جمعه چهارم شعبان ۴۴۰ در زادگاهش ديده از جهان فرو بست.

او سالها در مرو و سرخس فقه و حدیث آموخت تادر یک حادثه مهم در زندگی اش درس را رها کرده و به جمع صوفیان شیعی پیوست و به وادی عرفان روی آورد.

شیخ ابوسعید پس از اخذ طریقه تصوف در نزد شیخ ابوالفضل سرخسی و ابوالعباس آملی به دیار اصلی خود (میهنه) بازگشت و هفت سال به ریاضت پرداخت و در سن 40 سالگی به نیشابور رفت.

در این سفرها بزرگان علمی و شرعی نیشابور با او به مخالفت برخاستند، اما چندی نگذشت که مخالفت به موافقت بدل شد و مخالفان وی تسلیم شدند.

ادامه مطلب

10 ◄ یوهوهاهاهاهاهاها
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها