♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

خدایا!
ازت می‌خوام منو سمت انجام کاری ببری
که محبوب تو بشم
😌💚