khengoolestan_ghalb_shekaste_8_dey-1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

شیشه ای میشکند

یکنفر میگوید که چرا شیشه شکست

یکنفر میگوید: شاید رفع بلاست

دیگری میگوید:حیف شد که شکست

دل من بیچاره شکست….هیچ کس هیچ نگفت

ازخودم میپرسم ارزش قلب من ازشیشه ی یک پنجره هم کمتربود