◇ مجموعه اشعار هاشور ۷ #فاطمه_عسگرپور

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
(۱)
خوابم نمی‌برد
-آه،
شب‌های بسیاری‌ست که-
-خوابم نمی‌برد!

به آغوشم برگرد!

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

(۲)
در روحِ بیدارم–
«فرخی یزدی»‌ست
آشوبگر،
که
–شاعرم می‌کند!
^^^^^*^^^^^

(۳)
+
– تو،
شمارگان مردهای جهان را
-می‌دانی؟!
من هم نمی‌دانم!
اما می‌دانم که؛
میان آن میلیون‌ها فرشته-
تو بهترینی!

*pirozi*
#فاطمه_عسگرپور

♥♥.♥♥♥.♥♥♥

*bia_gol*