* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

من میگم «رفیق» آدم باید از خودش عاقل تر باشه! کسی که اخلاقای بدت کنارش خوب بشه؛ میگن رفیق آدم بعد خانواده ش بهتر از هرکسی میتونه تربیتش کنه.. – باید مکمل باشه!
“رفیق” اونو که آدمو آروم میکنه!
و “رفاقتشه” آرامش میاره