^^^^^*^^^^^

یه نقاش ایتالیایی هست اسمش کارلوتیه و اون زیبایی رو اینطور تعریف کرده:

«زیبایی مجموعه‏ ای از اجزاییه که آنچنان با هم هماهنگ هستن که نیازی نیست چیزی دیگه ‏ای بهشون اضافه بشه،
برداشته بشه و یا جایگزین بشه…
و این چیزیه که تو هستی…
تو زیبایی…»

“کریس جانسون”