اتوبوس كه حركت كرد پسر ٢٥ ساله رو به پدرش كرد و گفت: ببين پدر درختها با ما حركت مي كنند.
بعد از مدتي پسر دوباره گفت : پدر خانه ها هم با ما حركت مي كنند
.
.
.
.
زوج جوان بسيار كنجكاو شده بودند كه پسر دستش را از پنجره بيرون برد و گفت: پدر باران روي دست من چكيد و پدر لبخندي ملیحی به او زد

زوج جوان كه ديگر طاقت نداشتند اشک از چشمانشون داشت سرآزیر میشد رو به پدر كردند و گفتند : آيا پسر شما تازه بينايي خود را به دست آورده؟؟

پدر گفت نه! علف میکشه. اخمخ سرویسمون کرده
😂😁😂

ارسال شده توسط رومخ اول

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

امروز یه نیسانیه زد به یه بنز😂
قشنگ نصف بنز رو زد بُرد
.
‌.
.
.
.
.
راننده بنز پیاده شد گفت داداچ فدای سرت خودتو چیزی نشدی که؟!؟
😂

اونوقت ما سال ۸۹ یه پراید مدل ۷۸ لش دوررنگ خریده بودیم گذاشته بودیم تو پارکینگ دلمون نمیومد سوار شیم
😂

بابا بزرگمم نیم ساعت یه بار میگفت: برو ببین کسی نماله بهش این همسایه ها کج دستن
😂✌️

ارسال شده توسط رومخ اول

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه ظرف کادویی تو خونه داریم، سه دور تا حالا تو فامیل چرخیده و دوباره رسیده دست خودمون
.
.
.
.
دیگه جعبه اش پاره شد مجبور شدیم ازش استفاده کنیم
😂😁😂

ارسال شده توسط رومخ اول

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏به بابام گفتم رنگ سال بنفش شده
دوتا صدای اخبارو زیاد کرد
گفتم لباس بنفش ندارم
سه تا دیگه زیاد کرد
.
.
.
.
فک کنم بگم‌ پول بده دیوار صوتی بشکنه
😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دوتا از دوستام رفتن ترکیه
ساعت ۹ پریدن از اینجا
ساعت ۱۲ عکس شیشه مشروبشون فرستادن
.
.
.
.
بابا اول میشاشیدین حداقل
☹️😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تا حالا شده با کل خانواده قهر باشی بعد بری حموم موقع دراومدن یادت رفته باشه حوله با خودت ببری؟

اونجا گوهم بخوری فایده نداره
😂😜

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه بار عکسمو گذاشتم پروفایلم یکی پیام داد
.
.
.
.
مسخره کردن انسانهای زشت کار خوبی نیست خواهشا عکس آن بدبخت را بردارید
😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شاید یه سر بریده قایم کرده باشم
.
.
.
.
.
ته استدلال مامانم وقتی در کیفشو باز میکنم
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

نگاه به اصغر فرهادی نکنید
خیلی کم پیش میاد یکی اسمش اصغر باشه و آدم موفقی بشه
.
.
.
.
.
شما این ریسکو نکنید سر بچه هاتون
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏با 121 تماس گرفتم گفتم
برق کوچه ما یک ساعته قطعه ولی اون ور خیابون برق داره
.
.
.
.
گفت 5 دقیقه دیگه حل میشه

5‌ دقیقه بعد برق اون ور هم قطع کردن
😂😁😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

همیشه دوست دارم وسط صحبتام سرفه کنم بگم پوزش می‌خوام و کلی کلاس بزارم
.
.
.
.
.
ولی همیشه موقع زور زدن واسه سرفه می‌گوزم کلا ریده میشه به شخصیتم
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

رابطه ی منو زیدم وقتی شکر آب شد که زنگ زد گفت توله سگم گم شده چیکار کنم
.
.
.
.
گفتم فکر کن ببین اگه تو توله سگ بودی کجا میرفتی قایم بشی
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏من انقد بدبختم که
😂

اگه تو کونم عروسی بشه
وسط عروسی دعوا میشه

میزنن با کارد و قمه

کونمو پاره میکنن
😂