یه بارم لب ساحل سوار این اسب کرایه ها شدم همینجوری مستقیم رفتم
.
.
.
.
.
بعد چند ساعت یهو اسبه گفت حاجی این افسار رو یه چپ و راست بگردون داریم از مرز میریم بیرون
😂😜

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏یه بار بابا بزرگم با مامان بزرگم دعواشون شد وسط دعوا دندونای مصنوعی هردو از دهنشون پرت شد بیرون، قاطی کردن کدوم مال کی بود
.
.
.

بابا بزرگم گفت اونی ریحون چسبیده بهش برا منه

مامان بزرگم گفت ریحون نداشتیم که ما، باز رفتی بیرون تنهایی کباب خوردی

دعوا جدی تر شد
😂😁😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏با بابام سوار تاکسیای کارپینو شدیم در رو محکم بستم بابام یکی زد تو سرم بهم گفت یواش حیوون
.
.
.
.
.
.
راننده برگشت و با لبخند بهش کتاب
“چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم”
رو داد بابام یه دونه هم با کتابه زد تو سرم
😂😁😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏اولين بار كه با يه دختر دوست شدم انقدر ذوق داشتم اومدم خونه به مامان بابام گفتم
.
.
.
.
.
بابام منو از پشت گرفته بود مامانم مشت ميزد تو شكمم
😂😁😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

واسه گربهه یه ذره آشغال گوشت ریختم، یه نگاه انداخت گفت داداش این آشغالارو میدی بخوریم دیگه توقع کالباس ۹۰درصد نداشته باش
.
.
.
.
‌.
برگام ریخت
😂😜

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

با استاد ادبیاتمون داشتم حرف میزدم پایان صحبتاش گفت شامگاه نیک
.
.
.
.
.
صبح که از خواب بیدار شدم دیدم ملازمان به گرفتن طعام در ایوان مطبخ آمدند
😂😜

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه مستند نشون میداد طرف به مخش ضربه خورده بود پیانیست شده بود
.
.
.
.
.

حالا اگه ما بودیم
😂
ریدنم از یادمون میرفت
😂😜

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جعفر میره از سربازی معافی بگیره

میگن: مشکلت چیه؟؟!؟
میگه: پوستم کوتاهه
.
.
.
.
.
میگن اینکه دلیل نمیشه واسه معافی!! برو خدمت بچه

شب اول تا صبح توی خوابگاه میگوزه در حدی که هیچکی نمیتونه بخوابه

صبح سربازا شاکی میشن جعفر رو میبرن پیش فرمانده

فرمانده میگه: چِتِه دیوث؟؟ این چه وضعشه پادگانو بو گرفت گوزگوز راه انداختی چرا خودتو نگه نمیداری؟؟

جعفر میگه: من که گفتم پوستم کوتاهه
پِلکامو که میبندم ، دَرزِه باکسنم باز میشه
😂😁😂😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جفر ۱۵ سال دعا می کرد و از خدا پسر می خواست
.
.
.
.
.
در سال شانزدهم جبرئیل نازل شد و گفت دهنمونو سرویس کردی

اول باید زن بگیری میفهمییی؟ زن
😂😜

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﯾﻪ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
😂
ﺑﻬﻤﻮﻥ ﮔﯿﺮ ﺑﺪﻩ ﺑﮕﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺳﺘﻮ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ
😂

ﻣﺎﻡ ﺑﮕﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﻋﺸﻘﻢ
😂

ﺑﻌﺪ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﻧﯿﺎ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺳﻮﭘﺮﺍﯾﺰ ﺷﯽ
😂

ﺑﻌﺪ ﻭﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﯾﻬﻮ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻟﺒﺎﺳﻤﻮﻥ ﺩﮐﻠﺘﺲ
😂

ﺧﻮﻥ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻪ ﺳﻤﺘﻤﻮﻥ ، ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺳﻔﺮﻩ ﻋﻘﺪ ﺑﺪﻭﺋﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺷﻮ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﺑﮕﻪ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﺜﻪ ﺁﺩﻡ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﭙﻮﺵ ﺯﻥ؟؟
😂

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﻨﻪ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﯿﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ
😂
ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
😂
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍ
😂
ﻣﺘﺘﺘﻨﻨﻨﻔﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﻡ ﺍﺯﺵ
😂😜

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻣﺮﺩﻱ ﺩﺭ 80 ﺳﺎلگی 800 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﻬﺶ ﺭﺳﻴﺪ

ﺍﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺶ 800 ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﯼ؟!!؟
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺖ :ﭘﻮﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺵ ﺭﻳﺪ
😂😜

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وزارت بهداشت هرسال اعلام می کنه چند نفر بر اثر مصرف الکل از دنیا می رن
.
.
.
.
.
.
دیگه اعلام نمی کنه چند نفر بر اثر مصرف الکل به دنیا میان
😂
فقط ضرراشو می گن
😂

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دخترها

ـ سحر یه خط از جزوه رو جا انداختم
😂

ــ اشکال نداره الان میدم بنویس
.
.
.
.
.
پسرها

ـ ممد جزوه رو چیکارش کنیم؟

ــ یه روز قبل امتحان میگیریم حاجی
😂😜

ارسال شده توسط مهدیس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏یه بار فندکم رو از جیبم دراوردم گفتم پدر من سیگار میکشم
.
.
.
.
.
گفت بگو چی میکشی که این جسارتو بهت داده سیگار فدا سرت
😂😁😂

ارسال شده توسط مهدیس