• پیامک
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan
شیخ المریض

شیخ المریض

حافظ

غزل شمارهٔ ۱۷۹

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند _چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم _ رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را _کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است _ چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود _که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه _ که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور _که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر _که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ _ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

۰ ◄ جون من یه لایک بده

بهلول و دزد :)
گویند روزی بهلول کفش نو پوشیده بود.
داخل مسجدی شد تا نماز بگذارد.
در آن محل مردی را دید که به کفشهای او نگاه می کند.
فهمید که طمع به کفش او دارد. ناچارا با کفش به نماز ایستاد.
آن دزد گفت با کفش نماز نباشد. بهلول گفت: اگر نماز نباشد کفش باشد.

۲ ◄ دو لایک دارم دوسش دارم

حمام رفتن بهلول و هارون :)
روزی خلیفه هارون الرشید به اتفاق بهلول به حمام رفت.
خلیفه از روی شوخی از بهلول سوال نمود اگر من غلام بودم چند ارزش داشتم ؟
بهلول جواب داد پنجاه دینار
خلیفه غضبناک شده گفت: دیوانه تنها لنگی که به خود بسته ام پنجاه دینار ارزش دارد
. بهلول جواب داد من هم فقط لنگ را قیمت کردم. و الا خلیفه قیمتی ندارد.

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

نادرشاه و گدا

روزی نادر شاه برای زیارت به حرم امام رضا در حرکت بود
به نزدیکی های حرم گدایی نابینا با صدای شنیدن نعل اسبان متوجه آمدن انسانی مهم شد
و دوان دوان به سمته او شتافت
و از نادر شاه طلب کمک و پول کرد
نادر شاه به او گفت تو چرا نابینایی ؟
گدا گفت : امام رضا شفایم را نمیدهد
ادامه مطلب

۱۳ ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

قَدِه می یا که سرِت مینه دلم دردَه عزیز _ ارمه مُردم تو سیمه اشکی نریز
* ای عزیزه من به اندازه موهای سرت در درلم درد دارم_ اگر من مردم برایم اشکی نریز *

آخرش هر کسی باید بمیره _ د دل خاک ، یه ذره جا بیره
*اصن احتیاج به ترجمه نداره*

شو سالم که رسس جومکه مشکیته درار _یه گله سرخی عزیز تو دِ سره خاکم بکار
*شب سالی که از مرگم گذشته پیراهن مشکی ات رو در بیار _ یک گل سرخ بر سره خاکم بکار*

میکشی سرمه د چش ، چشِ تو بی سرمه خووَه _افتوِه لووَه بونِم ارکه زرده خنت نووَه
*سرمه به چشمانت میکشی ،چشمانه تو بدونه سرمه خوب اند_ آفتابِ لبه بامم اگر لبخند هایت نباشد*

تیر سیلت و دلم شوری و شوقی مِشنه _ سیل چشیات منو بی روز کِشنه
*تیر نگاهت به نگاهم ، شور و شوقی مینشاند _دیدن چشمانت منو به این روز کشونده*

هُم دمه سازه منی ناله ی آوازه مِنی _رفیقو هُمسفرو هُمدمو هُم سازه مِنی
*احتیاجی به ترجمه نداره*

شور و شارم هه تونی ، عید وبهارم هه تونی _بلگو بارم هه تونی شَمِ مزارم هه تونی
*بهار و عید و شور و نشاطه من تویی_شمع مزار و برگ وثمره ی من تویی*

نَکِنی کاری که مِ رنجو عذاو داشته بووِم _ دِ مینه خاکه گورِم چشی پُر آوو داشته بووِم
*کاری نکنی که رنج و عذابی داشته باشم _ و در میان قبرم چشمانم پر از اشک باشد*

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

تنهابازمانده ی یک کشتی شکسته توسط جریان آب به جزیره ای دورافتاده برده شد.
اوبا بیقراری به درگاه خداوند دعا کردتانجات پیداکند.
ساعت هابه اقیانوس چشم میدوخت شایدنشانی ازکمک بیابد اماچیزی بچشم نمی آمد.
سرانجام باناامیدی تصمیم گرفت کلبه ای کوچک کنارساحل بسازدتاازخودووسایل اندکش محافظت کند.
یک روزپس ازآنکه ازجست وجوی غذابازگشت،
خانه ی کوچک رادرآتش یافت؛
ادامه مطلب

۰ ◄ جون من یه لایک بده

پادشاه و چوپان
:)
روزی پادشاه و بزرگان مملکت همراه با لشکری خورد به شکار رفتند
درمیان راه به چوپانی بر خوردند چوپان دست در قلاده سگ گرفته بود که به کسی از آنها حمله نکند
شاه برای اینکه مزاحی با چوپان انجام داده باشد
رو به چوپان گفت :پدرت را به کجا میبری
چوپان هم که شناختی از شاه نداشت در جوابه شاه گفت میبرم کنار مادرت بخوابانم
شاه بسیار عصبانی شد و خون جلوی چشمش را گرفت ولی خود میدانست که مقصر اول خودش بوده
تصمیم گرفت تا به صورتی چوپان را مجازات کند
ادامه مطلب

۲ ◄ دو لایک دارم دوسش دارم

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت: بشکن و بخور و برای من دعا کن.
بهلول گردوها را شکست ولی دعا نکرد.
آن مرد گفت: گردوها را می خوری نوش جان، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم!
بهلول گفت: مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای خدا خودش صدای شکستن گردوها را شنیده است . . . !

۲ ◄ دو لایک دارم دوسش دارم
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها