• عاشخونه ها
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • دلخوشم با خنده ات
  بخند ، شاد باش ، زندگی کن

sade

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ شود …

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺠﻤﻞ ﭼﯿﺴﺖ، قیمت ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ …

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺍﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ … دلنوشته  خنگولستان

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﺍﺭﯼ
ﺭﻭﯼ ﺟﺪﻭﻟﻬﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ
ﺭﻭﯼ ،ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ …

ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؛ ﺷﺎﻝ گرﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ … دلنوشته  خنگولستان

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ دﺍﺭﯼ …

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺍﻫﯽ، ﺍﯾﮑﺲ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺍﯾﮕﺮﮒ ﺗﻮﺳﺖ …

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ،ﺣﺠﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺟﺎﯾﯽ نمی ﮔﯿﺮی …

ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ ﻭ . . . ﺩﯾﺮ ﺍﺯ خاﻃﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ دلنوشته  خنگولستان

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …

دلنوشته  خنگولستان ﺗﻮﯼ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ دلنوشته  خنگولستان

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش
 • 7
 • 1,563
 • 3,371
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها