• پیامک
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خشتک دریدیم
    هااان !!؟؟

sade

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ شود …

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺠﻤﻞ ﭼﯿﺴﺖ، قیمت ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ …

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺍﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ … 🙂

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﺍﺭﯼ
ﺭﻭﯼ ﺟﺪﻭﻟﻬﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ
ﺭﻭﯼ ،ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ …

ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؛ ﺷﺎﻝ گرﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ … 🙂

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ دﺍﺭﯼ …

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺍﻫﯽ، ﺍﯾﮑﺲ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺍﯾﮕﺮﮒ ﺗﻮﺳﺖ …

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ،ﺣﺠﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺟﺎﯾﯽ نمی ﮔﯿﺮی …

ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ ﻭ . . . ﺩﯾﺮ ﺍﺯ خاﻃﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ 🙂

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …

🙂 ﺗﻮﯼ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ 🙂

5 ◄ افینا اینم پنجمیش
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
حواست باشد

بلقیس
عاشق

عشق حجاب
نصیحت

باربی
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها