• ترانه خونه
فال آنلاین

❤ نگذاریم لبت ، هرگز به خشکسالی رود ❤

😍 چون از برایت هر دمی دعای خندیدن کنیم 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
    یا مرگ یا استفراغ

pyamak

تسلیت

ﺧﺘﻢ ﺭُﺳُﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻨﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﺭﯾﺰﯾﺪ ﺧﻮﻥ ﺯ ﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺻﻔﺮ
ﮐﺰ ﭘﯿﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ، ﺭﻭﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﺭﺣﻠﺖ ﻧﺒﯽ ﺭﺣﻤﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ.

:'( :'( :'(

ﺭﻭﺯ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻣﺤﻦ ﺍﺳﺖ، ﺭﺧﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﮕﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺰﺍﯼ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺟﺰﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﻭﻃﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﮐﺮﯾﻢ ﺁﻝ ﻃﺎﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ.

:'( :'( :'(

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮﻥ، ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﺭﺿﺎ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﺠﺮﮤ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ، ﻣﯽﺯﺩ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ
ﮔﻪ، ﺟﻮﺍﺩﺵ ﺭﺍ، ﮔﻬﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ، ﺭﺍ ﻣﯽﺯﺩ
ﺻﺪﺍ
ﺩﺍﻍ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺤﺸﺮ، ﺑﺮ ﺩﻝ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻣﺎﺳﺖ
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ

9 ◄ لایک کن و فرار کن

مرد =ﺧﻮﺍﺏ+ﺧﻮﺭﺍﮎ+ﮐﺎﺭ+ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺍﻻﻍ=ﺧﻮﺍﺏ+ﺧﻮﺭﺍﮎ+ﮐﺎﺭ

ﭘﺲ:
ﻣﺮﺩ=ﺍﻻﻍ+ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ:

ﻣﺮﺩ-ﺩﺭﺁﻣﺪ=ﺍﻻﻍ

****

ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﻝ
error
404 not found
No Image

****

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﺭﻭﺩﯾﺪﻡ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺵ
ﻧﺦ …
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ:ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ
ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺗﻮ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻭﺍﺳﻪ شوﻫﺮﺕ!!!!!!!!!
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﺪﻭﻡ
ﺍﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ میری؟؟؟؟؟؟؟؟

****

ﺍﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ : ﺩﺍﺩاﺵ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﻫﺎﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺪﻟﻰ ﺑﺰﻧﻢ!؟

ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ : ﻋﺴﯿﺴﻢ! ﺍﺑﺮﻭ ﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﻫﺸﺘﻰ براﺩﺭﻡ ﯾﺎ ﺷﯿﻄﻮﻧﻰ؟

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ : وﺍﻯ ﻧﺎﻧﺎﺳﺴﺴﺲ! ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮﻡ! ﻣﯿﮏ ﺍﭖ ﺧﻠﯿﺠﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺰﻧﻢ ﯾﺎ ﻻﯾﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﻰ؟ 😀 ^_^

****
ادامه مطلب

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

ف867

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
و دلم بس تنگ است
باز هم می‌خندم
آنقدر می‌خندم که غم از روی رود
زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه باید رویید در پس این باران
گاه باید خندید بر غمی بی‌پایان
.
ادامه مطلب

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺯﯼ نکردیم.

ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:

ﮐﻮﺭﻧﻮﻣﻨﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺑﻮﺩ. ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺐ ﻭ ﻓﯿﻞ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ …
ادامه مطلب

9 ◄ لایک کن و فرار کن
چهارتا دوستت دارم ♥

چهارتا دوستت دارم ♥

:آدمهایی که این جمله رو می شنون خوشبخت ترین آدمها هستند
“عیب نداره با هم درستش می کنیم”
.
 
.
مهربانـــم
شرمنــده ام
کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم
امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را “پست” کردم
… و غریبه هــا “لایک” زدند
… کــاش می توانستم
صدای تــو را بنویسم
.

.
امشب دلم هوای آن کافه را کرده
که چایش از مهر تو
و قندش محبت تو باشد
و تنها مشتری کافه من باشم
.
شکلک های شباهنگShabahang
.
عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود
عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود
شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر
مهربانی حاکم کل مناطق می شود
.

.
مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید
مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود

ادامه مطلب

11 ◄ i love u

نوﮐﺮﯼ ﻧـﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ

——————–

ناﻡ ﺯﯾﻨﺐ ﺩﺭ ﺷﺌﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﻞ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺩﺭ
ﺩﻝ ﻋﺸﺎﻕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﺯﻫﺮﺍ
ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻣﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ
ﺫﮐﺮ ﺑﺎ ﺯﯾﻨﺐ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﻮﯼ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﯼ ﺧﺪﺍ
ﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺍﯼ ﺧﺪﺍ
ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻡ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ
ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﻏﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺍﯼ ﺧﺪﺍ

ادامه مطلب

10 ◄ یوهوهاهاهاهاهاها
خبری آمد

Khalijefars13
مردونـگے…👑

چیٺی چیٺی
میترسم

leily502
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها