• چیستان
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • دلخوشم با خنده ات
  بخند ، شاد باش ، زندگی کن

Nimbuzz

دلنوشته  خنگولستان

دلم برات تنگ شده نیمباز دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان
چی میشد فیلتر نمیشدی دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان
دلم خیلی برات تنگ شده دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

برای تو … برای بچه ها دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان
برای روممون دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان
برای خنگ بوت پیج بوت دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

برای تا نصفه شب با بچه ها حرف زدن تنگ شده دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

دلم برای منشیم تو بمبوس نگ شده دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

دلم برای خاطره های اصغر تنگ دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان شده

برای چرت وپرت گفتن با ابجی فندوق دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

برای نصیحتای اکوری پکوری دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

برای قهر کردنای ابجی مشهدی دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان
دلم خیلی تنگ شده نیم جونم دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان
خیلی زیاد دلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستاندلنوشته  خنگولستان

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم
 • 7
 • 302
 • 3,513
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها