• خاطره ها
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دل شکستن خر است
    دل شکستن خر است

lovely pm

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ :
ﺍﺗﺎﻗﻢ …
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ …
ﺁﻫﻨﮕﺎﻡ …
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

ﻓﺮﻡ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﻋﻀﻮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻡ!
ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﮒ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﻮﻡ، ﺭﺳﻮﺍﺍﺍ
ﻣﯿﺸﻮﻡ . . .
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ
ﻧﯿﺴﺖ !
ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ …

ﺷﺐ ﮔﺮﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ ﺷﺪ …

ﺑﭽـــــــــــﻪ
ﭘﺎﻳﻴــــــــــــــــﻨﻢ
ﻭﻟــــــــﯽ
ﺑﺎﻻﻳـــــــــــــــﯽ
ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ 🙂

ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺍﺣﻤﻘﯽ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ …

ﺫﻫﻨـــﻢ ﻓﻠـــــﺞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘــــــﯽ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻧﻤــﺖ ﻭ ﺗــــــﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺎﻧــــــﻢ ؟

ﺯﻧــدﮔـﮯ ﺭﺍ ﺯﯾﺎد ﺟـدی ﻧﮕﯿﺮﯾـد !!! 🙂
ﻫﯿــﭽـڪـﺲ ﺗـﺎ ﺣﺎﻟـﺎ زﻧــدﻩ ﺍﺯ ﺯﻧــدﮔـی ﺑـﯿــﺮﻭن ﻧﯿﻮﻣـده …

ﺍﮔـﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﺑــﺎﺷــﺪ
“ﺧـﻮﺑـﯽِ” ﻣـﺎ ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
“ﺭفتاﺭ” ﺩیگرﺍﻥ ﺑــﺎﺷـﺪ
ﺍﯾـﻦ ﺩﯾﮕـﺮ “ﺧـﻮﺑـﯽ”
ﻧﯿﺴــﺖ …
ﺑﻠــﮑﻪ “ﻣــﻌﺎﻣـﻠﻪ” ﺍﺳــﺖ …

5 ◄ افینا اینم پنجمیش
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها