• خندانکس
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
  یا مرگ یا استفراغ

lovely pm

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ :
ﺍﺗﺎﻗﻢ …
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ …
ﺁﻫﻨﮕﺎﻡ …
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﻓﺮﻡ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﻋﻀﻮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻡ!
ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﮒ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﻮﻡ، ﺭﺳﻮﺍﺍﺍ
ﻣﯿﺸﻮﻡ . . .
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ
ﻧﯿﺴﺖ !
ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯾﺴﺖ …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺷﺐ ﮔﺮﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ ﺷﺪ …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺑﭽـــــــــــﻪ
ﭘﺎﻳﻴــــــــــــــــﻨﻢ
ﻭﻟــــــــﯽ
ﺑﺎﻻﻳـــــــــــــــﯽ
ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ عاشخونه ها  خنگولستانعاشخونه ها  خنگولستانعاشخونه ها  خنگولستانعاشخونه ها  خنگولستان

عاشخونه ها  خنگولستان

ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺍﺣﻤﻘﯽ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺫﻫﻨـــﻢ ﻓﻠـــــﺞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘــــــﯽ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻧﻤــﺖ ﻭ ﺗــــــﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺎﻧــــــﻢ ؟

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺯﻧــدﮔـﮯ ﺭﺍ ﺯﯾﺎد ﺟـدی ﻧﮕﯿﺮﯾـد !!! عاشخونه ها  خنگولستانعاشخونه ها  خنگولستانعاشخونه ها  خنگولستانعاشخونه ها  خنگولستان
ﻫﯿــﭽـڪـﺲ ﺗـﺎ ﺣﺎﻟـﺎ زﻧــدﻩ ﺍﺯ ﺯﻧــدﮔـی ﺑـﯿــﺮﻭن ﻧﯿﻮﻣـده …

عاشخونه ها  خنگولستان

ﺍﮔـﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﺑــﺎﺷــﺪ
“ﺧـﻮﺑـﯽِ” ﻣـﺎ ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
“ﺭفتاﺭ” ﺩیگرﺍﻥ ﺑــﺎﺷـﺪ
ﺍﯾـﻦ ﺩﯾﮕـﺮ “ﺧـﻮﺑـﯽ”
ﻧﯿﺴــﺖ …
ﺑﻠــﮑﻪ “ﻣــﻌﺎﻣـﻠﻪ” ﺍﺳــﺖ …

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش
 • 12
 • 2,226
 • 3,504
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها