• خاطره ها
فال آنلاین

امام علی علیه السلام

❤ بخشش ؛ بیش از خویشاوندى محبت مى آورد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • میترکونیم
    حساس نشو

love s

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ …
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ …
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺍﺳﺖ …
ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ …
ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﻡ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ …
ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰﺩﯾﮑﻢ …

ﺧﯿﺎﻟﺖ …
ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺕ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯿﺴﺖ …
ﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ …
ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﮥ ﺩﯾﮕﺮ …

ﺣﺴﺎﺩﺕ ﯾﺎ ﺧﺴﺎﺳﺖ ؟
ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭ ،
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻝ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﯽ …

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮﺩ مرد ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻔﺖ :
ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻪ …

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺯﻧﮓ ﻧﻤﯽ زنند 🙁

ﺗﯿﺮ ﮐﻤﺎﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺑﺎﻧﻮ ! … ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺮﺩ …

ﺭﺍﻫﻲ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻢ ! ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ …
ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ …
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ …

ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ …
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ …
ﮐﮑم ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺰﺩ ﺩﯾﮕﺮ …

ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ 🙂

ﺗﻤــﺎﻡ ﺷــــــــﺪ! …
ﺑﻪ ﺯﺍﻧـــــــﻮ اﻓﺘـــــــﺎﺩﻡ! …
ﻣﮕــــﺮ ﺗــاﮐـــﯽ میشــــﺪ, رﻓﺘﻨـــﺖ ﺭﺍ ﺩﯾـــﺪ و ﻭﺍﯾﺴﺘـــــﺎﺩ !؟

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
چهار زن

بلقیس
قاصدک

علی اکبر
کمال الملک

بلقیس
عکس مفهومی

فندوق
پهباد

سالار
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها