• خاطره ها
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

kiss

حس خوب یعنی داد بزنه بگه:

بوس میخــــــوام … :@

بگی: نمیـــــــدم :|

بگه : غلط کردی! مگ دستِ توئه :@ زود باش بوس میخوام :|

بگی : نمیخوام لب خودمــــــه بوس نمیدم

بگه: عشششقم ^___^

بگی: نـــــچچچ (6)

یکم با حالت معصومانه نگات کنه … :)

بگی: کوفت اونجوری نگام نکنااا از بوس خبری نیس :|

محکم بغلت کنه و به زور بوست کنه و بگه:
وقتی میگم بوس بده یعنی بوس بده لــــــوس :)))

با عصبانیت بگی:لـــــوسسس خودتـــی ولم کن :@

بگه :من عاشق همین قهر کردناتم
عشق خودمی اوووووووم :)

۹ ◄ لایک کن و فرار کن
عاشقم

شیخ المریض
آدم ها

تک عروس گورستان(شکوفه)
متن آرامش

تک عروس گورستان(شکوفه)
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها