• ترانه خونه
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • دل شکستن خر است
  دل شکستن خر است

khatere

چند سال پیش، در اصفهان رفتم یه توالت عمومی …
یکم کارم طول کشید؛ وقتی اومدم بیرون دیدم ۱۰-۱۲ نفر تو صف ایستادن؛ به نوبت هرکدوم یه تیکه انداختن:

-عافیت باشد جوک های دی 93  خنگولستان

-خسه نباشین جوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستان

-نه؛ هنو انگار یه چیزی ازد موندس جوک های دی 93  خنگولستان

-فک کردم از میون رفدی جوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستان
-هااااای، چشاد وا شدا جوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستان

-اصی انگار نو ازدون ساطع میشد جوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستان

-میخواسی صدا بزنی تا بچا بیاند کمکد جوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستان

-یخدچی روغن بخور تا راش واشد آ به خودد صتمه « صدمه » نزنی جوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستان

-خوردنش چقد طول کشیدس که پس دادنش انقده شد؟ جوک های دی 93  خنگولستان جوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستان
-از این دفه که گذشت ایشالا از دفه دیگه یه وکیل بگیر آ کارا بسپار دسش آ خوددا راحت کون جوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستانجوک های دی 93  خنگولستان

-دشک آ لاحاف میبردی با خودد جوک های دی 93  خنگولستان جوک های دی 93  خنگولستان

۱۸ ◄ دینگله دینگو

با رفیقه دوران راهنماییم رفته بودیم مثل همیشه یه گوشه از حیاط مدرسه واستاده بودیم و با هم چرت و زرت میگفتیم

یهو دیدم رفیقم رفت که یه زمبور بگیره که نشسته بود لبه دیوار زمبور رو گرفت یهو همون موقع ناظم اومد پیشمون ، و رفیقم زمبور رو پشتش قایم کرد

من از دور داشتم میدیدمشون

ناظم داشت باهاش صوبت میکرد ،
که آره فلانی جدیدا بچه خوبی شدی کمتر شیطنت و بدو بدو میکنی تو حیاط

رفیقمم داشت به نشونه تایید سرشو تکون میداد که یهو دیدم زارت و زارت داره گریه یکنه ، هی میگفت غلط کردم ، دیگه تکرار نمیکنم آقای ناظم
رفیقمم من دیدم هی پشتش رو میماله و هی گریه میکنه
خاطره ها  خنگولستانناظمه هنگ کرده بود ، ول کرد رفت خاطره ها  خنگولستان

بعد که ناظم هنگ کرد و رفت ، دیدم رفیقم دستشو گرفته به واکسنش و دور حیاط مدرسه عر عر میکنه و میدووه

خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانزمبور پشتشو گزیده بود خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

خاطره ها  خنگولستانمیدونید من از بچگی گیج بودم و خوب نشدمخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان

خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانتقریبا دو سال پیش بود ننم گفت پاشو برو نون بخرخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان

خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانننم هم عادت داره وقتی قلف میکرد رو هدف دیگه هیچ کاریش نمیشد بکنیخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان
هی میگفت پاشو نون
پاشو نون
نون
دیر شد
هوا تاریک شد
الان بابات میاد گشنس

خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان خلاصه منم به زور بلند شدم سوار چرخ شدم با چرخ رفتم نون گرفتم ، پیاده برگشتم خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان

خلاصه گذشت دو روز بعد دوباره ننم گفت پاشو برو نون بگیر و دوباره روز از نو روزی از نو

خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانباز به زور بلند شدم رفتم که سوار چرخ بشم ریدم که چرخ نیست بعد یادم افتاد که آخرین بار چرخو تو مسیر نونوایی استفاده کردمخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان

خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانبدو بدو رفتم دره نونوایی گفتم شاطر یه چرخ اینجا جا نمونده ؟خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان

شاطر گفت چرخه تووه ؟؟

گفتم آره ، من مریضم ، سوءهاظمه دارم ، خون نمیرسه به مغزم ، جون خودتون چرخمو بدید

خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخلاصه خرچمو پس اوردن و ازون به بعد پیاده میرم نونوایی خاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستانخاطره ها  خنگولستان

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی
 • 11
 • 1,130
 • 3,602
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها