• عاشخونه ها
فال آنلاین

امام علی علیه السلام

❤ با درد خود بساز ، چندان که با تو سازگار است ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

jok

رفته بودیم خارج ، بعد دو تا دختر ایرانی بودن میخواستن تو ساحل لباس عوض کنن…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

مادرشون حوله رو گرفت سمت ما ، به سمت خارجیا لخت شدن

بیگانه پرستی بیداد میکنه 😐😐😐

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ﮔﻮﺷﻲ رفیقم رو ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ  ﺍﺳﻤﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ  ۲۰۰۰۹۰۲۲   ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻡ . ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻲ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺵ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ

😂😂😂😂
” ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮔﺮﺍﻣﻲ، ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ‌ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ

mazda 3

ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ . ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺽ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﮐﺪ ﻣﻠﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ . ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ . ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ”

.

.

.

.

ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﮐﺪ  ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻬﺶ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻡ

” ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﮐﺪ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ . ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ”

ﺍﻻﻥ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ : ﺑﺮﯾﺪ ﮔﻢ شید ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

ﻣﻨﻢ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ : ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﻣﺰﺩﺍ  ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺖ کوفت هم ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪهیم

دوباره اس داد: غلط کردم غلط کردم 😂😂😂😂

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

حاج خنگول میره آفریقا، برگشتنی یه زن سیاه پوست باخودش میاره

میگن حاج آقا تو که ۴ تا داری این دیگه چیه؟ 😕😳

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
میگه: اگه خداقبول کنه واسه ایام محرمه 😂😂

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

‏زدم شبکه ۱ دیدم دارن قابلمه میفروشن زدم ۲ دیدم تفلون میفروشن، زدم شبکه های دیگه دیدم ظروف ۸ پارچه میفروشن 🤔

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تلویزیونو خاموش کردم گذاشتم تو کابینت 😐😂

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

‏یه بار به بابام گفتم مگه ما دلقکیم که هی روح امواتو شاد کنیم ؟؟

.

.

.

.

.

از اون موقع خیلی محکم تر صلوات میفرستم بزرگوار دستش سنگین بود  😑

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

آلمان تصادف با ۱۴۰ کیلومتر در ساعت
شکستگی سر و مشکل از دیر عمل کردن ایربگ و پی گیری

.

.

.

.

.

ژاپن تصادف با ۱۲۰ کیلومتر
شکستگی پا مشکل از رینگ و پی گیری

.

.

.

.

.
ایران تصادف پراید با ۷۰کیلومتر
فوت پنج سرنشین
.

.

.

.

خدا رحمتشون کنه قسمت این بوده

 

😐😑😑

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

صبح کله سحر رفتم دانشگاه، حراست میگه کارت دانشجویی لطفا
میگم: آخه جناب مگه مغز خر خوردم دانشجو نباشم از خوابم بزنم بیام اینجا؟
.
.

.
.
.
.
اینقد قانع شد که نگو

😂😂

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

مواظب همه جا هاتون باشین

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

چون وزیر نفت گفته:
زمستون واسه جلوگیری از قطعی
از هر جا بتونیم گاز میگیریم

وحشی😐😐😂😂😂😂😂😂😂

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

من اگه اینترنت هم بودم

.
.
.
.
.
.
.

قطعا
E
بودم و هرکى منو میدید میگفت اَه اینجا اینترنت ایی ئه گندش بزنن

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

سی تا قزوینی تو ی اتاق خوابیده بودن

.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.

یکیشون دست میکنه تو پریز همشون میمیرن
نخند فاتحه بفرس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اصن حدیث داریم که

.
.
.
.
.
.
.

اگه تلگرام تعطیل بشه ۴ عضو بدن خدا رو شکر میکنن
باسن ، چشم ، انگشت و مثانه

😁😂😂😂

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

**♥** دلاتون شاد و لباتون خندون *ghalb_sorati*

۱۴ ◄ لایک عالی متعالی

من موندم وقتی میگن مث بچه ی آدم رفتار کن

.
.

.

دقیقا باید مث هابیل رفتار کنیم یا قابیل

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

تو راهپیمای یه دختر پرچم ایرانو با ماژیک کشیده بود رو صورتش

پریدم پرچم رو بوس کنم
با کیفش کوبید تو ملاجم !؟!؟ ☹️😩

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

ایا این بود احترام به پرچم !؟
ایا چنین برخوردی با یک شخص وطن پرست صحیح است!؟

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ب حدی از کمبود لایک رسیدم 😔😔😔😔😔
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ک هرکی لایکم کنه!!

اسمشو رو بازوم خالکوبی میکنم

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

باﻻخره به یکى از فانتزى هام رسیدم
.
.
.
.
.
.داشتم سیب زمینى سرخ میکردم مامانم امد یکى برداره
.
.
.
.
.
.
.گفتم دست نزن کمه… خیلى حس خوبى بود
.
.
.
.
.
..  جان؟ اره بهترم…کبودى صورتم بهتر شده… دکتر هم گفته ۲-۳ هفته دیگه میتونى راه برى

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺍﺭﺩ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﺧﺐ، ﺷﻤﺎ آبجو و ویسکی ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻦ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ شیشه شو بیار بکوب تو فرق سر حمید معصومی نژاد ! خبرنگار اعزامی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
رررررممم

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

خانمهای عزیز،  آیا می‌خواهید بدونِ ورزش لاغر بشوید؟
.
.
.
.
.
آیا می‌خواهید بدون رژیم گرفتن لاغر شوید؟

.
.
.
.
.
.
.
..
معلومه که میخواید، اما همچین چیزی امکان نداره تپلیهای گلم

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

مشهدیه میره بالای تپه
داد میزنه
خدایا برچی پول نمدی
خنه نمدی
ماشین نمدی
یهو پاش سر می خوره از بالای تپه پرت میشه پایین
میگه: نمدی که نمدی
برچی هل مدی

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

دوستان عزیز به دلیل یه سفر اروپایی چند روزی نمیتونم در خدمتتون باشم
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.

این همسایمون هر وقت میره اروپا، مودمشو خاموش میکنه…گدا

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

زنگ زدم خونه دوس دخترم باباش گوشی رو ورداشت
خواستم بپیچونمش،گفتم منزل آقای یوسفی ؟
باباش خواست زرنگی کنه و مچ منو بگیره, گفت بله خودم هستم

گفتم :گوه میخوری وقتی تو حسابت پول نیست چک بی محل میکشی
پولو نریختی به حساب میام دهنتو سرویس میکنم

.
.
.
معذرت خواهی کرد گفت اشتباه شده
.
.
.
.

گ#وزو فکر کرده خیلی زرنگه

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

همین سوسک که دخترا ازش فرارین

شرط میبندم
اگه صورتی بود
.
.
.
.
دخترا میگرفتن لای دفتر خشک میکردن
روزی ۵ دفعه بوسشون میکردند
میگفتند
عــجــیــجــم

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
عاقا من نیمه گمشدمو پیدا کردم 😜
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ولی طرف زیر بار نمیره که نیمه منه فعلا دارم میزنمش😐 حالا قبول کرد خبرتون میکنم

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

تو خواص یونجه نوشته

تقویت کننده اعصاب

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

همیشه برام سوال بود چرا الاغ ایقدر نسبت به مسائل بی تفاوته

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

میگن هرکی دوست مجازیش خوشگله میره بهشت

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

کوفتتون بشه به خاطر من میرین بهشت

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

دیروز تو مسیر یک پیرمرده پیاده میرفت، سوار ماشینش کردم، برگشت گفت:☺️✋
دست شما درد نکنه ما قدیما این مسیر رو با خر میرفتیم، الان داریم با شما میریم ✋
.
.
.
.
.
نفهمیدم تشکر کرد؟
خاطره بود؟
یا قصد تخریب ما رو داشت؟

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

میگم حالا که تحریما برداشته شد
تتلو رو بدیم بهشون

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

جنیفرو بگیریم

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ
ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ، ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ، ﺩﻝ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺮﻗﺼﯽ

.
.
.
.
.
.

.
.
.

ﻣﻨﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺭﺍﺱ ﻣﯿﮕﻪ
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﺭﻗﺼﯿﺪﻡ 😳😂😂😂😂😂😂

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

*ghalb_sorati* دلاتون شاد و لباتون خندون **♥**

۵۵ ◄ آفران به لایکت

متن های تاحالا دقت کردین

ﺍﮔﻪ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‏«ﺳﮓ ﺩﻭ ‏» ﺟﺰﻭ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮﺩﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯾﻢ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﮔﯿﺮﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﻧﺲ
ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﻭ ﯾﺎ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺻﻼ ﻧﺨﺮﯾﺪ، ﭼﻮﻥ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻗﻬﻮﻩ
ﻭ ﯾﺎ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ﻣﯿﺎﺭﻥ، ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻪ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻟﺬﺕ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻦ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﻔﻞ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻩ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ
ﺗﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺁﺩﺍﻣﺲ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﯿﺪ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯﺵ ﻧﭙﺮﺳﯿﻦ : ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﯼ؟
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷﺶ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺳﮑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻥ، ﯾﻪ
ﺳﺮﻩ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯿﻦ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻼﺱ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺷﻠﻮﻍ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻤﺘﻪ ﭼﭙﻪ ، ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ
ﺍﯾﻨﻮﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻧﺘﻦ ﻣﯿﺪﻩ … ﺍﺻﻦ ﺩﭼﺎﺭ ﯾﺎﺱ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﺸﺮ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻘﻞ ﺁﺩﻡ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮕﻪ ﻭ ﺩﻟﺶ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ
ﺍﺻﻼً ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪﺑﺒﯿﻨﻪ زنش چی میگه
دقت کردین
وقتی دعواتون با یکی تمام شد
تازه جواب های خوب به ذهنتون میرسه

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دقت کردین
هیچ لذتی مثل این نیست دو روز پیش تخمه خورده باشی
امروز یکی شو رو فرش پیدا کنی

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دقت کردین
همیشه خنده دار ترین موضوعات زمانی به مغزت میرسه
که وسط مراسم ختم هستی

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تا حالا دقت کردین
وقت رانندگی به محض اینکه احساس می کنیم راه رو گم کردیم
اول اون ضبط ماشین رو کم می کنیم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

تا حالا دقت کردی
تو کل کل‌های ایرانی‌ها
همیشه همه برای خودشون متاسفند!؟
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دقت کردین
به این شعر _ میازار موری که دانه کش است؟؟!!
این شعر نشون میده که ما ایرانی ها از قدیم کرم داشتیم
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

تا حالا دقت کردین هرکی پراید داره میخواد بفروشه ۲۰۶ بگیره
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دقت کردین
همه سیگاری ها یک نفر رو می شناسند که سیگار می کشه و هشتاد سال عمر داره

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

زندگی کن و بخند😊☺😊

 

khengoolestan_pic_jok_user_sended

۴۶ ◄ دیری دی دینگ

پسره پست گذاشته بود که بین آیفون ۶ و نوت ۴ کدوم رو بگیرم ؟؟؟
.
.
.
دختره کامنت گذاشته بود ،هیچکدوم خوب نیستن ، به دردت نمیخورن.

بیا من رو بگییییر، آشپزی هم بلدم ، نون هم میگیرم ، آشغالا رو هم دم در میزارم

کنترل تلوزیون هم دست خودت باشه ، دیگه چی میخوای ؟

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

دختره اومده بانک از حساب خودش چک کشیده پول برداره

چکش از وسط پاره شده بود بهش گفتم خانوم چرا چکتون پاره شده؟

لطف کنید پشت نویسیش کنید تا پاسش کنم

پشت نویسی کرد : پارگی از طرف اینجانب می باشد

.
.
.
.
.
.

به روح همکارم قسم که همونجا جان به جان افرین تسلیم کرد

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ

دختر فضوله ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ همسرشم
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺍﻻﻍ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ
.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻦ

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩ ﺧﺐ !
ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ ؟ |:
.
.
.
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ؟
.
.
.
ﺧﺪﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

به بابام گفتم زن میخوام، گفت درآمدداری؟ گفتم توهستی

گفت پول؟ گفتم تو داری

گفت خونه؟ گفتم:بگیر واسم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

گفت اگه قرار اینهمه خرج کنم خودم زن میگیرم خوب😐

هیچی دیگه قانع شدم😁

الانم داریم برا بابام میرم خواستگاری😐😐😂

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

خواهرزادم رو بردم مدرسه، مدیر سر صف گفت کی خستس؟

همه بچه ها یکصدا دستا رو بردن بالا گفتن مننننننننن

*goz_khand*

مدیر میگه نه دشمن😐😐😂😂

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یبارم بابام گفت فردا برو پول بریز تو حساب بانکیمون

منم گفتم “بانکیمون” رئیس سازمان ملل؟؟

.

.

.

..

.

یه ” کاش بچم نبود که میکشتمش ”  خاصی تو نگاهش بود
😐😐😄😄

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مامانم داشت ازکیفیت لوازم برقیاش واسه همسایمون میگفت
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

که لباسشوییمون همینجور که لباس خشک میکرداز پذیرایی رد شد زد رو شونه مامانم گفت چاکرررم😂😂

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏نمیدونم چرا شبایی که تا دیروقت بیرونم
ساعت بابام از کار میوفته…🤔

.

..

.

.

.

.

.

.

زنگ میزنه بهم میگه میدونی ساعت چنده؟😂😂

 

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

 

*ghalb_sorati* دلاتون شاد و لباتون خندون **♥**

 

۵۰ ◄ خیلی ممنون بابت ابراز علاقمندی

یک کتاب علمی‌تخیلی از زندگی رانندگان تاکسی خواهم نوشت، با عنوان
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

«آن عابر، با بوق مسافر شد»

😒😑😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خدا کنه تا بیشتر از ۵ ساله دیگه زنده بمونیم و بریم تو سال ۱۴۰۰

بعد هی بگیم : شماها یادتون نمیاد ما صده سیصدیا

خیلی فاز میده ؛

.
.
.
.
.
.

حس آثار باستانی بودن به آدم دست میده !😂😂
😂😂😜😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دیروز تو مهمونی بچه داییم تبلتشو داد به مامانش گفت: این بازی دیگه اکسپایر شده برو یه کرک نشده اش رو برام بریز 😳

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

حالا زمان ما
من بابام شماره شناسنامه اش ۲۱۵ بود، تا پنجم دبستان همش فکر میکردم بابام ۲۱۵ مین آدم روی زمینه 😊

.
.
.
.
.
.
.
.

پدر بزرگمو که نگو، شماره اش ۱ بود فکر میکردم حضرت آدمه 😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

جوری لفت میدید

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

انگار تقصیر منه باید
برید مدرسه 😐😒😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

حال و هوای اول مهر امسال
معلم : سلام پسرای گلم حالتون چطوره ؟؟
دانش آموزان : سلام ، خوبم
معلم : 😳
خب بچه ها میشه خودتون رو معرفی کنید

_ علی ٧ تهران 😃✋
_ سهیل ٧ تهران 😃✋
_ آرش ٧ تهران 😃✋
_ محمد ٧ تهران 😃✋
معلم : 😐 ااا بچه ها این مسخره بازیا چیه در میارین اگه اذیتم کنید مجبور میشم مدیر رو خبر کنم بیاد
خانم اجازه 😃✋
معلم : بگو
خانم تورو خدا به مدیر نگید میاد ریموومون میکنه 😥
بقیه:😂😂😂😂😂😂??
معلم : الان که صداش کردم حالیتون میشه
خانم اجازه 😃✋
معلم : چیکار داری ؟!
خانم مدیر زیر آبه آفلاینه
بقیه : 😂😂😂😂😂😂
معلم : اه دیوونم کردین
خانم اجازه 😃✋
معلم : بلههههه ؟
خانم اصل ندادین
بقیه : 👍😁👍😁👍😁
معلم : 😠
خانم اجازه 😃✋
معلم : بگو
خانم زنگ تفریح بیاید پی وی کارتون دارم 😋
بقیه:😯😯😯😂😂😂
معلم : میخوام حضور غیاب کنم موسوی ؟
آنلاین 😙😙✋
معلم : 😤 رضایی ؟
آفلاین 🙌
معلم : کافیییههههه 😡
خانم اجازه ؟! 😆✋
معلم : کوفت؟

.
.
.
..
.
.
.

خانم اگه اذیتتون کنیم بلاک میشیم یا ریموو ؟
معلم : 😡😡😡😡
دانش آموز:😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

چرا همتون دانشجوی پزشکی‌اید ؟؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

اینایی که پیام‌نور ، گلدوزی با مانع میخونن کجان پس ؟؟ 😕😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ما که قسمت نشده بریم اونورا
ولی میگن زیر آبشار نیاگارا به فارسی نوشته
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شستن خودرو ممنوع😃😃😃

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ارمنستان بودیم تو کافه آهنگ عربی گذاشتن ۲نفر اومدن وسط رقصیدن

ترکی گذاشتن ۶نفر اومدن

شهرام شبپره گذاشتن کل کافه اومد وسط😂
وطنم پاره ی تنم🙌🏻😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

با دختره رفتیم کافه، ازم پرسید تو چرا چایی سفارش دادی؟ گفتم بیشتر پول ندارم

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

گفت من یه دقه برم دستشویی الان میام
هنوزم منتظرم بیاد🤔

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خدا همه رفتگانتونُ رحمت کنه

ولی ما یه مادربزرگ داشتیم ۷ ساله مُرده هر شب میاد به خوابم

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

وقتی زنده بود انقدر نمیدیدمش 😕 😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بهترین دوست انسان کتابه🌹
.
.
.

..
.
.
.

.
.
.
.
وسط حرف زدنش بلند میشی میری 🚶
هفته ی بعد برمیگردی میگی خب میگفتی. ☺️
ناراحتم نمیشه. 😍❤️

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

پدر ریاضی ایران

*vakh_vakh* *vakh_vakh*

این کلیپم دانلود کنید

دانلود کلیپ ◄

حجمش شیصد کیلو بایت

پخش کننده برناممون ساپورتش نمیکرد که مستقیم بزارمش

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

*ghalb_sorati* دلاتون شاد و لباتون خندون **♥**

۴۴ ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

ﺷﯿﻄﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺩیگه با هیچ دختری دوست نشم
.
.
.
.
ﻭﻟﯽ ﮐﻮﺭ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﺃﻋﻮﺫﻭ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﯿﻄﺎﻥ ﺭﺟﯿﻢ
😐
ﻣﻦ ﺍﯾﻤﺎﻧﻢ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺍﺯ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻝ ﺷﯿﻄﻮﻧﻮ ﺑﺨﻮﺭﻡ
😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

طرز تهیه این مانتو جلو بازها
.
.
.
.
.
یه دونه ملافه رو بر میدارید اگه رنگ شاد باشه بهتره با یه دونه نخ
😐
بعد ملافه رو میپیچی دور خودت و نخو میبندی بالا شکمت
😐

خوب مانتو شما آماده است
😐
ایشالا به شادی بپوشی
😐
ساپورتم که همه دارن
😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اونـی که ترکت کرده دیگه بر نمیگرده
.
.
.
.
.
مثل ع…ی که ر..دی دیگه به بدنت بر نمیگرده

ناموسـن پستم عاشقونس ولی فنه بیانم داغونه
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

چقدر اینجا عوض شده عه مدیرو نیگا! ماشالله چقدر بزرگ شده
.
.
.
.
الکی مثلا من کارو زندگی دارم زیاد نمیام

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

چرا در ژاپن کسی ” مرگ بر آمریکا ” نمیگوید ؟؟؟

از یکی از مقامات ژاپن پرسیدند : شما تنها کشوری بودید که آمریکا علیه تان از بمب اتم استفاده کرد

قاعدتاً شما باید بزرگ ترین دشمن آمریکا باشید پس چرا هیچوقت شعار ” مرگ بر آمریکا ” سر نمیدهید ؟

او پاسخ داد :شعار دادن کار کسانیست که در عمل
نمیتوانند کاری انجام دهند !!! همین که روی میز رئیس جمهور آمریکا تلفن پاناسونیک ما نشسته
یعنی اینکه ما پیروز شدیم
.
.
.
.
😜
بیاید ما هم یه کاری کنیم

که رئیس جمهور آمریکا
” پراید” سوار شه ﻭ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﺵ ﭘﺸﻤﮏ ﺣﺎﺝ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﻪ
😄 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﺑﺨﺮﻡ
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ ۴۲ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
😳😐
.
.
.
.
ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾــﻪ ﺧﺐ؟؟؟
ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻧﻤﯽ ﮔ…ﺯﻡ
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مورد داشتیم دختره زنگ زده مخابرات که اشتراک اینترنت پر سرعت بگیره کارشناس بهش گفته پهنای باندتون چقد باشه؟؟
.
.
.

دختره گفته زیاد نباشه،آخه خونمون ۶۰متر بیشتر نیست

به همین گلای قالی قسم! میگن کارشناس بعد از اون قضیه اونقدر پهن شد که جر خورد
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ، ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺫﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﻖ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﻣﯿﮕﻪ :ﺍﺫﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻪ ؟

ﻣﯿﮕﻢ : ﻧﻪ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺴﻪ

ﻣﯿﮕﻪ : ۲ ﺯﺍﺭ ﺍﮔﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﯿﺎ، ﺑﺎ ﺍﺫﺍﻥ ﺷﻮﺧﯽ
ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ

اللهی العفو
😐😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ینی اگر تو ایران فیلمی ساخته شد که لیوان شکست و طرف موقع جمع کردنش دستش رو نبرید
.
.
.
من بهش اسکار میدم
😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

لازم است گاهی تلفن را برداری شماره کسی را که
مدتها باهاش قهر بودی را بگیری ، گوشی را که
برداشت
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فحش بدی ؛ مبادا یادش رفته
باشه که هنوز قهرید والا😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﯾﻮﺱ ﺷﻮﯾﺪ
.
.
.

.
.
.
ﺍﻻﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺷﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻡ؟

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

درحال حاضر من فقط شرایط ازدواج با دخترشماعی زاده رو دارم اون بزرگوار میفرمود

دوماد ما باید شازده باشه
عاشقونه دلو باخته باشه
واسه دختر دل نازک ما
دوسه میلیونی اندوخته باشه

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

این روزا دلم که میگیره
.
.
.
.
میرم سمت پیانو
.
.
.
.
میبینم پیانو ندارم
.
.
.
برمیگردم سمت خنگولستان

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه مزاحم تلفنی داشتم هی زنگ هی اس ام اس کلافم کرده بود یه بار که زنگ زده بود هرچی فحش بلد بودم نثارش کردم گوشی رو قطع کردم اس داده
.
.
.
یکاری نکن دیگه بهت زنگ نزنما
.
.
.
.
.
بنظر شما خود درگیری مزمن مقاوم به درمان داریم؟ آره مردم؟ اصن داریم؟؟؟

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

این شبا نه فصل کولره نه بخاری
.
.
.
.
بابام نمیدونه چیکار کنه هی تو خونه راه میره میگه ر…دم تو گوشیت
😑

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

از یارو پرسیدن ماه عسل خوش گذشت گفت : خیلی

گفتن : پس چرا زنت داره گریه میکنه ؟
.
.
.
.
گفت : خیلی دوست داشت بیاد نبردمش
😐😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺍﺳــﻢ ﺯﻥ ﻫــﻤـﺴـﺎﯾـﻤـﻮﻥ ﺗـﻬـﻤـﯿـﻨـﻪﺱ ﺍﺳــﻢ ﺷــﻮﻫـــﺮﺵ ﻫــﻢ ﺭﺳـﺘــﻤــﻪ ﻭ ﺍﺳـﻢ ﭘــﺴــﺮﺷـﻮﻥ ﻫــﻢ ﺳــﻬــﺮﺍﺏ ﮔـﺬﺍﺷـﺘـﻦ
😐
.
.
.
.
ﻫــﺮﻣـﻮﻗـﻊ ﻣــﯿـﺮﻡ ﺩﺭ ﺧــﻮﻧــﺸــﻮﻥ ﺍﺣـﺴـﺎﺱ ﻣـﯿـﮑـﻨـﻢ الاﻥ که ﻓـﺮﺩﻭﺳـﯽ در رو ﺑـﺎﺯمیکنه
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻐﻪ‌ﺍﯼ ﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؟ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﺍﺿﺤﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻪ ؟
ﺧﻮ ﺑﺒﯿﻦ

ﮐﻼﺱ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ

ﻟﻮﺋﯿﺰ ﺩﺍﺳﯿﺘﺎ ﭼﮕﻮﻟﻮﻻ ﺩﺍﺳﯿﻠﻮﺍ

ﺣﺎﺿﺮ

ﮐﯿﺎﻟﻮ ﺩﺍﻧﺎﺗﻪ ﺭﯾﻮﺍﻟﺘﺮﺯ ﺭﻭﻣﺎﺭﯾﻨﺎ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺍﻟﻮﺍﺭﻭ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻮ ﺗﺎﺭﺍﻧﺰﻩ ﻓﻠﻮﺗﯽ

ﺣﺎﺿﺮ

ﻓﺮﺍﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺩﺍﺳﯿﻠﻮﺍ ﺁﺭﻣﺎﻧﺪﻭ ﻣﯿﮕﻮﺗﯽ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺁﻧﺘﻨﯿﻮ ﺍﻟﯿﻮﺭ ﺩﺍ ﮔﺎﻟﯿﻮﺭﯾﺎ

حاظر

ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻓﯿﮕﻮﺭﺍ ﺗﺎﻟﯿﻮﺭﯾﻨﺎ ﺗﯿﭽﯿﺎﻟﯿﻮﺭ
.
.
.
ﺩﯾﺮﯾﺮﯾﺮﯾﻨﮓ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺭﺩ

ﻣﻌﻠﻢ : ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﯿﺎﺏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﻌﺪ
😂😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏اگه فرهاد و شیرین الان زندگی میکردند

فرهاد نیم ساعت دیرتر جواب پیامو میداد

شیرین مینوشت، مثل اینکه سرت شلوغه باز واسه کی کوه میکندی؟!؟ بای

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختره یه عکس از پاش گذاشته که فقط ناخوناش معلومه اونوقت

اینم کامنت دوستان
😐
.
.
.
.
.
.
.
از ناخنات معلومه خیلى مهربون هستى

ناخنات تو حلقم

قشنگ بود با اجازه کپی مى کنم

فدات شم پاهات میخواد یه چیزى به آدم بگه

چه عاشقانه

وااااى محشره

ناخونات سگ داره لامصب

حالا اینابه کنار صحبت من با اونیه که نوشته ناخن هات بهم ارامش خاصی میده
😐😐😐😂

۵۵ ◄ آفران به لایکت

توی خونه‌ی ما اینطوریه

وقتی موبایل کسی زنگ میخوره همه گوشاشون تیز میشه😳

وقتی تلفن خونه زنگ میزنه همه کر میشن😙

وقتی زنگ دَرو میزنن همه فلج مادرزاد میشن😜

حتی خود من یبار تشنج کردم
افتادم کف پذیرایی 😁😁

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺍﻭﻥ ﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﺬﺍﺑﻪ

ﻫﻢ ﺷﯿﻄﻮﻧﻪ☺️

ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺘﯿﭙﻪ☺️

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﻫﻢ ﻣﻨﻪ😍

ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻫﻮﻝ ﺷﺪﻡ ﺟﻮﺍﺑﻮ ﮔﻔﺘﻢ !😅😂
از بچگی هول میشدم
×__×

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

در اینجا جا داره یادی هم بکنیم از اس ام اس های خز چند سال پیش که نتی نبود

🌸الهی فندق بشی سنجاب بشم گازت بگیرم💕
بعدش سمی باشی مسموم بشم برات بمیرم!!!🌸

من برم ۲ لیتر وایتکس بخورم بیام😐😶😁😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دلتون که گرفت
زردآلو زیاد بخورید😊

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

اسهال میشید،میشوره میبره😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺳﺘﯽ
ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ،ﻗﺒﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺪﻩ…
ﮐﻪ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺎﺋﻮﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﻩ😁

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

نون دور پیتزا رو میریزین دور؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

من اون کارتنش رو هم سس میزنم میخورم😆😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

غمگینم…😔

.
.
.
.
.
.
.
.
.

مثل بیسکوییت مادری که مزه ی عمه میده😐😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏پارسال مداح محلمون وسط مداحی جوگیر شده بود میگفت:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ایشالله سر قبر باباتون سینه بزنین 😳😐😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

⁣کیفیت آپارتمان سازی یه جوری شده که یه بار با هندزفری آهنگ گوش میدادم، همسایمون زده به دیوار داداش قبلی رو یه بار دیگه پلی کن 😶
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
یعنی میخواستیم کاغذ دیواری عوض کنیم، موقع کندنش چند بار یالله گفتم یه وقت معلوم نباشن 😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

چند روزه میرم بدنسازی بجای آهنگ خارجی، جواد یساری میزارن تو باشگاه

..
.
.
.
.
.
.

همش فک میکنم بجای عضله، سیبیلام داره درمیاد

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شبی که ساعتا تغییر میکرد همه بفکر این بودن که میتونن عشقشونو بیشتر دوس داشته باشن 😐

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

منم به فکر این بودم لعنتی باس یه ساعت بیشتر صبر میکردم تا دانلود رایگانه شبانهﻡ شروع شه 😂😂

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

*ghalb_sorati* دلاتون شاد و لباتون خندون **♥**

۳۸ ◄ بزن لایک خوشگله رو

یه خاصیت خُل و چِل بودن اینه که فقط از بیرون دیده مى شه

.
.
.
.
.
.
.
.

.

خودت از درون فکر مى کنى خیلى فرهیخته اى 😑😂😂🤗

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏هر بار که دیر میرسم اتوبوس رو از دست میدم، به خودم دلداری میدم

.
.

.
.
.
.

میگم :صد درصد قراره تصادف کنه، همه توش میمیرن، خدایا شکرت‌

😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

هروقت از جلو در ایران خودرو رد میشم

.
.
.
.
.
.
.
.
.

میترسم یه موتور انژکتوریه
tu5
بکنه توم منو بده تو بازار😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شانس زنگ در بقیه رو میزنه با کله میره تو

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

به ما که میرسه زنگ میزنه فرار میکنه

😭

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

کفش تن تاک خریدم ۱۸۸۰۰۰ تومن

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الان هیچی پول ندارم غذا بخورم -_-
هر وقت گرسنه میشم ، میام بهشون نگاه میکنم
خیلی تاثیر داشته ، یه هفته ۱۰کیلو فقط با نگاه کردن
کم کردم معجزه میکنه لامصب ^_^

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بدخواه داری پی وی عکس بده

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

واسش سیبیل بکشم 😂😂😂😂

توانم در همین حده !!! ☹️

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شما هم وقتی توی تلگرام دوستتون پیام یکی دیگه رو براتون فوروارد میکنه

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

سریع اول میرید عکس طرفو نیگا میکنید بعد میخونیدش؟
یا فقط من به این عارضه دچارم🤔😏😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

خرس ها وقتی بچه شون علف ها رو حیف و میل میکنه میگن

.
.
.
.
.
.
.

پسر جان علف خرسه ؛ پول آدمیزاد که نیست 😐😟😄😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

میگن با هرکی دوست بشی شبیه همون میشی 👥
.
.
.
.
.
.
کی میخواد زیبا و دلربا و با نمک و باکمالات و همه چی تموم باشه؟ 😊😇
تو یه صف لطفا ☺️

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

روزایی که تو توش نیستی رو باید ری#د توش😏
روزایی هم که هستی خودت میر^ینی توش😐
.
.
.
.
.
.
اینم پستِ احساسی دیگه نگید فقط جوک میزاریا 😂😂😂

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

*ghalb_sorati* دلاتون شاد و لباتون خندون **♥**

۴۲ ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

‏سرعت تمیز کردن خونه با موزیکی که گوش میدی رابطه مستقیم داره 😊😊
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

مثلا با داریوش یک هفته طول میکشه
در حالی که با شهرام شبپره نیم ساعته جمع میشه😂😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏بچه۱۰ساله فنلاندی اینستاگرام را هک کرده۱۰۰۰۰ دلار جایزه گرفته 😕

.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

من به سن اون بودم سرمو میکردم لای نرده بالکن،نمیتونستن دربیارن زنگ میزدن اتش نشانی 😐😁🙄😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏مردم زنگ می‌زنن باباشون سه میلیون بریز انتخاب واحد کنم. 😊

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

من دانشگاه روزانه بودم زنگ می‌زدم بابام من غذا ندارم می‌گفت منم ۳ هفته س غذا نخوردم 😩🙄😐😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دلم واسه خانومم گفتن های یک نفر تنگ شده 😔

خانومم موهاتو بکن تو
خانومم مانتوت تنگه
خانومم شلوارت کوتاهه
خانومم موهاتو بالا بستی
خانومم لاک نزن
خانومم شیطونی نکن
هههههی یادش بخیر

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ناظم مدرسمون رو میگم^_^

ها؟چیه؟چرا اینطوری نگاه میکنی؟
خوب دلم تنگ شده براش 😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دانشجو کیست؟ 🤔

دانشجو کسى‌ست که آخر ترم تصمیم میگیرد از ترم دیگر درس بخواند

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

و اول ترم میگوید

حالا هفته اول که کسى نمیره دانشگاه ☺️😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏آیفون ۷، ۱۲۸ گیگ : یه کلیه + طحال

آیفون ۷ پلاس، ۲۵۶ گیگ : جفت کلیه ها + ریه سمت راست

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

قیمت روز

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دقت کردید هرچی اولش “پ” داره گرون شده
پسته
پورشه
پرادو
پراید

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

من برم پشگل جمع کنم خدا رو چه دیدی شاید گرون شد مام میلیونر شدیم. 😊

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

داعش ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .. ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺩﻧﯽ .. ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﯾﺮﺵ ﺧﻮﻧﺪﻧﯿﻪ
.
.
.
.
.
.

ﻣﺎ ۴ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ
ﺟﻤﻌﻪ🙏
.
.

داعش کیه؟‼️
.
.

۳-ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ. ایووووول
.
.

توی این نیم ساعت جنگ تن تاک می پوشم
.
.

ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ
ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ، ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ
.
.

ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺘﺸﻮ ﻧﮕﻔﺘﻦ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿم😰
.
.
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ؟😱

.
.

ﻣﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﻥ ﻓﺮﺩﻩ ، ﻓﻚ ﻧﻜﻨﻢ
ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺗــﻮ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ
.
.

ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ؟؟😎
.
.
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺟﻌﻤﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩَﺩَﺭ
.
.

ﺷﺎﻡ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻥ ؟😁

.
.

ﺍﯾﻮﻝ ، ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺟﻮﺭ ﺷﺪ ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ. میگم از جنگ برگشتم خسته ام.
.
.

ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۳ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻦ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ. آخه ما آبگوشت داریم
.
.
وای کاش میذاشتن دو روز ما با دماغمون میگشتیم بابا من تازه دماغمو عمل کردم😢

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏پدر بزرگم
یه ملک کشاورزی خریده
به متراژه یک کیلومتر در ۵ سانتیمتر

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

به حول قوه الهی
میخواییم ماکارونی بکاریم 😐😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

هرکی منو ول کرد رفت الان موفقه

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

یکیشون رفته استرالیا یکیشون شوهر کرده یکیشون دکتره. خلاصه که رمز موفقیتتون منم، برای آیندتون بیاین پی وی 😘😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏اگه یه والیبال خوابیده هم اضافه بشه به رشته ها

.
.
.
.
.
.
..

دیگه من میتونم بدون دغدغه وارد دنیای ورزش بشم 😝😊😆

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏تو کافه به یکی از این ژیگولا تیکه انداختم برگشت گفت “بوی تعفن عقاید نخ نمایت مشمعز کنندس” ترسیدم ورد خونده باشه آب جوشمو خوردم سریع فرار کردم

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

**♥** دلاتون شاد و لباتون خندون *ghalb_sorati*

۳۳ ◄ بیشتر و بیشترش کن

دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده نباشین
.
.
.
‌.
هم کمبود ویتامین دی داره
هم شب کورى داره و
کچله😂😐

✳✳

ارسال شده توسط : رو مخ اول

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دخترهمسایمون ۸ سالشه

اومده میگه: شماره ایرانسلمو تو گوشیت سِیو کن داشته باشی

خندیدم گفتم: من ایرانسل قبول نمیکنم

اومد لپمو کشید گفت: بچه خوووووووشگل! مام ثابتمونو به هرکسی نمیدیم
😐
.
‌‌.
.
اینا بچن؟؟؟
من همسن این بودم، واسه هواپیما دست تکون میدادم برام بوووووووق بزنه
😐😐😐🏃🏃🏃🏃

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

توفیلمای ایرانی کابوس همیشه دم صبح اتفاق می افته

اگه زن ازخواب بپره شوهررفته سرکار
.
.
.
.
مرد ازخواب بپره می بینه زن در حال نمازخوندنه

خلاصه هیچوقت بغل هم نیستن
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

آخرین باری که یه نفر از من اجازه گرفت
سه ماه پیش بود

کنار خیابون تکیه داده بودم به ماشین

صاحبش اومد گفت: مهندس، اجازه میدین ما بریم 😂😂😳😂😂😅

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

حیفه نون توی خونه با بچش نشسته بوده میگه بذار هوش بچم رو تست کنم
.
.
.
.
.
با دهنش میگه تق تق

بچه : بابا در میزنن

حیفه نون : من بودم بیشعور

بچه : بابا شما که کلید داری
😄😄

حیفه نون : حتما مادرته، تو بشین خودم باز میکنم😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

با دوست دخترم رفتم بیرون! یه سگ
دیده گفت کیشش کن بره میترسم

یه سنگ زدم تو سرش پاشد دونبالمون

پریدم بالاى درخت به دوست دخترم گفتم
چرا نمیاى بالا الان تیکه پارت میکنه؟؟

میگه : مگه من زدم؟؟؟

سگه از خنده دندوناش ریخت

۲۵ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
  • 3
  • 543
  • 2,342
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها