• خندانکس
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده

Google Translate

adam_khengoolestan


ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﺵ لر بود
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﻣﻤنﻮﻥ ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﻭﺍﻧﺖ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻢ
ﯾﻬﻮﻩ ﻭﺍﻧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ
ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ


ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ
.
.
.
ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ
.
ﻧﻪ
ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺧﯽ
ﭼﻼ ﻣُﻮﻟﺪﻩ


ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪﻡ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ 206 ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﺵ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺵت
ﮔﻔﺖ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮﻥ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮑﺸﻢ
ﮔﻔﺖ ﻣﮕﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ 206 ﺑﻪ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﺮﺑﻼ

ادامه مطلب

9 ◄ لایک کن و فرار کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها