• پیامک
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
    یا مرگ یا استفراغ

‘g

khengoolestan_post_mehr_naz_9_bahman_1395

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

هميشه شاد و خندان باش

كوچكترين فرصت را از دست مده

مردم بسيار نادان اند؛ كوچكترين فرصت بدبختي و غم را از دست نمي دهند

اگر هم فرصتي براي بدبختي وجود نداشته باشد‏، آنرا اختراع مي كنند و در خيال خود مي آفرينند

اگر در زمان حاضر آنرا نيابند ، گذشته را زير و رو مي كنند و اگر در زمان گذشته پيدايش نكنند ، در آينده بدنبال آن مي گردند

در همه حال بايد چيزي را بيابند كه نگران آن باشند و احساس بدبختي كنند

جاي تعجب نيست كه دنيا اينچنين سرشار از رنج و بدبختي است

به همين گونه بايد در مورد شاد و خندان بودن فرصت طلب بود

كوچكترين فرصت شادماني را از دست مده ؛ هر روز هزار و يك فرصت در برابر تو قرار مي گيرد ، آنگاه كه آگاه و هشيار شوي ‏، از اينكه تا كنون چه فرصتهايي بيشماري را از دست داده اي حيران خواهي شد

هر گامي كه بر مي داري، با فرصتهايي روبرو مي شوي، لازم نيست آنها را اختراع كني

لازم نيست تصورشان بكني آنها هميشه از راه مي رسند

خداوند پيوسته آنها را در برابر تو مي گسترد

اما ما به نگرش و رويكردي نادرست عادت كرده ايم ؛ رويكردمان به زندگي منفي است

خار را برمي گزينيم و غافليم؛ اگر تو خار را برگزيني و از گل چشم بپوشي، دير يا زود هيچ گلي براي تو وجود نخواهد داشت، فقط و فقط خار خواهد بود

حتي گلها نيز تبديل به خار خواهند شد، زيرا رويكرد تو به گونه اي است گل تو را به ياد خار خواهد انداخت

عكس اين موضوع نيز امكان پذير است

اگر تو گل را برگزيني، حتي خار نيز تو را به ياد گلهاي زيبا خواهد انداخت

خارها ازنگاهت ناپديد و زندگي ات گل باران خواهد شد

هميشه در بهار خواهي بود

و آنگاه خدا چندان از تو دور نيست، بسيار نزديك است

با بروز شادماني مي تواني خدا را نزديكتر از تپش قلبت احساس كني

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

33 ◄ بیشتر و بیشترش کن
دوست

عشق حجاب
چشم

عشق حجاب
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
خندونک بهاری 94

شیخ المریض
بی تو

آدامس
علاقه و نیاز

شیخ المریض
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها