• عاشخونه ها
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دلخوشم با خنده ات
    بخند ، شاد باش ، زندگی کن

Funny jokes

: کاربرد يا ابوالفضل در ايران :

اصفهان :هنگام ورود مهمان !

اردبيل : هنگام بلند کردن وزنه !

شيراز :موقع سر کار رفتن !

لرستان :بجاي ترمز !

قزوين :موقع بستن بند کفش !

تهران :موقع ديدن دختر زيبا!

کرمان :موقع گرون شدن ترياک!

11 ◄ i love u

ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﺭﯾﺨﺘﻤﺶ ﺗﻮ ﻇﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﻦ 😐

ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﺮﻡ ﺣﻤﻮﻡ
ﺩﯾﺪﻡ ﻇﺮﻓﺶ ﺧﺎﻟﯿﻪ O_o

ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻡ ﮐﯽ ﺍﯾﻨﻮ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ؟؟ :@ 😯

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ
ﮔﻔﺖ ﺁﺧﻪ ﮔﺪﺍ ﮐﯽ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ؟؟؟ 😐

ﺑﺎﻫﺎﺵ شورتمو ﺷﺴﺘم. ^_^

10 ◄ یوهوهاهاهاهاهاها

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ ﺟﻮﮎ ﺑﯽ ﺍﺩﺑﻰ ﺑﮕﻮ …

ﻣﯿﮕﻪ:
ﺩﻭﯾﺪﻡ ﻭﺩﻭﯾﺪﻡ ﺳﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﺭﺳﻴﺪﻡ.

ﻣﯿﮕﻦ:ﮐﺠﺎﺵ بی اﺩﺑﻰ ﺑﻮﺩ؟ 😐

ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﯾﻮﺍﺵ ﻣﯿﮕﻪ:
.
.
.
ﭼﻨﺪﺑﺎﺭﺗﻮﺭﺍﻩ ﮔﻮﺯﯾﺪﻡ ^_^

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺩﻯ میخوﺍﺳﺖ دﻧﯿﺎﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ.
.
.
.
.
ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺶ؛ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ :)))

ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ : ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﺳﻨﻤﻪ ﺑﺮﻡ ﯾﭽﯽ ﺑﺨﺮم بخورم 🙂

ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻦ : ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﺳﻨﻤﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ (6) ^_^

بابام اومد تو اتاق گفت چه غلطی میکنی همش گوشی دستته؟ :@

گفتم پدر من بجا گوشی سیگار دستم باشه خوبه؟ 😐

نتونست جواب بده رفت بخاری و کم کرد 😐

شعر عاشقانه لره به دوست دخترش : در عشق تو سوزیدم / درچشم تو گو#یدم / تا اینکه تو را دیدم دیوانه شدم ر#دم ^_^ ^_^

عاشق اون لحظه ای بودم که استادمون حین درس دادن زل میزد تو چشمای من و من در حالی که هیچی نمیفهمیدم سرمو به نشونه ی تأیید تکون میدادم ^_^

از خاطرات یک داماد :
والا نمیدونم چه حکمتیه 😐
قبل از اینکه ازدواج کنی یه دختر خوشگل پیدا نمی کنی 😐
بعد تو روز عروسی دخترای خوشگل دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته 😐 😐

4 ◄ بشه پنجتا صلوات

ﺁﻗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ، ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﮐﻠﻢ خوﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ 😐

ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻢ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﮐﻠﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻠﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﭘﺮﺱ ﺩﺍﻏﻮﻧﯽ ﺍﻡ ^_^

ﻣﻦ ﺁﻥ ﮔﻠﺒﺮﮒ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺯ ﺑﯽ آﺑﯽ … ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺎ ﻧﻤﯿﺸﻢ ﺑﺮﻡ ﭘﺎﺭﭺ ﺁﺑﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ^_^

پسره میگفت:
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ رفیقم بهِﻢ
ﺯنگ زد گفت :
سلام ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ بهم ﯾﻪ کمکی ﮐﻨﯽ 🙂

گفتم : بفرﻣﺎﯾﯿﺪ 🙂

گفت : ﺍﻣﯿﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺍﺱ ﻓﺎﯾﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ اﯾﻔﻮﻥ ﻓﺎﯾﻮ ﮔﻠﺪ ﺍﺱ ؟
ﻓﺮﺩﺍ تولدشه ﻣﻮﻧﺪم ﭼﯽ ﻭﺍسش ﺑﮕﯿﺮم 🙁 🙁
.
.
.
بعد من ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻓلش ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺗﻮ ﺟﯿﺒم ﺟﺎ ﻣﻮند ﺳﺎعت ۳ نصفه شب بهم اس ﺩﺍﺩه فلشو ﭘﯿﭽﻮﻧﺪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ؟؟ :@
فلشت میکنم 😐

اینایی که رنگ پوستشون تیره ست
اینایی که هیچکس دوسشون نداره
اینایی که معمولا شبا از خلوتشون بیرون میزنن …

همینایی که جثه کوچیکی دارن اما خیلیا ازشون میترسن …
اینایی که خدا دوتا بال بهشون داده …
.
.
.
اینا سوسکن ، سریع با یه دمپایی بزنین روشون 😐

ممداین چادره خوشگله؟

نه علی جان بیاازاین چادر عربیا بگیر!
برادران بسیجی درحال خرید کادوی ولنتاین ^_^

تا موقع خرید این شعروهم زمزمه میکردن : توپ تانک دسته بیل دختر فقط باسبیل ^_^

یارو داشته با گوسفندها فوتبال بازی ميکرده بهش ميگن : چرا با گوسفندها بازی ميکنى؟ 😯

ميگه: همچين گوسفند هم نيستند دو-هيچ جلو اند 😐 😐

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﯾﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ …
.
.
.
.

.
.
.
.
.
ﺧﻮﺩﺵ ﺑﯿﺎﺩ ﻣﻨﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻮ
ﻧﯿﺴﺘﻢ ^_^

ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻓﯿﻖ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻢ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ همیشه ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻨﻮﯾﺴﻪ!!!

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺍﺍﯼ ﺁﺭﻩ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﻢ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺑﺰﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺍﻭﻝ ﺑﯿﻬﻮﺷﻢ ﮐﻨﻦ، ﺑﻌﺪ ﺑﺰﻧﻦ!!!!

ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﻗﻞ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﺳﮑﻞ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﺑﺎ چی ﻣﺮﯾﻀﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﻬﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟!!!!؟
ﺩﻭﺳﺘﻢ: 😯

ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻭﺳﺘﻢ : ^_^

ﻣﻦ : 😐

ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﻦ ﻓﮏ ﮐﻨﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺋﻪ ^_^

ادامه مطلب

12 ◄ گلیلی لی لی لی

” اﯾﻦ ﻣﮕﻪ ﺍﺻﻦ ﺗﻮﻭ ﺟﺰﻭﻩ ﺑﻮﺩ ” ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻮد ^_^

جوک

ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ پر ﻣﯿﮑﻨﺪ ، نه ﻗﻠﯿﻮﻥ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮ سیگار …

.

.
.
.
.
ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﺩ!!!؟؟؟ … قد ﺑﻠﻨﺪﻩ چشم ﺭﻧﮕﯿﻪ ؟؟؟

ﺍﻭﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﮑﻨﻪ ^_^

جوک

ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﻣـﯿـﮕـﻢ : ﻣـﺎﻣـﺎﻥ ﺳـﺮﺗـﻮ ﺍﺯ ﺗـﻮ ﺍﻭﻥ ﮔـﻮﺷـﯽ ﺩﺭﺑـﯿﺎﺭ ﮔﺸـﻨﮕﯽ ﻣﺮﺩﯾـﻢ ﯾـﻪ ﭼـﯿـﺰﯼ ﺩﺭﺱ ﮐـﻦ ﺑـﺨـﻮﺭﯾـﻢ :'(

ﺩﺍﺩﺍﺷـﻢ : ﺑـﯿـﮓ ﻟـﺎﯾـﮏ 😉

ﺁﺑـﺠـﯿـﻢ : ﻋـﺎﻟــــﯽ ^_^

ﺑـﺎﺑـﺎﻡ : ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐـﭙـﯽ o_0

ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ : ﻏﻠﻂ ﺧـﻮﺭﯼ ﺯﯾـﺎﺩﯼ ﻧـﮑـﻨـﯿﺪ بـﻼﮐﺘﻮﻥ ﻣـﯿـﮑـﻨﻤـﺎ :@

ﺩﺍﺷـﺘـﯿـﻢ ﺯﻧـﺪﮔـﯿـﻮﻥ ﺭﻭ ﻣـﯿـﮑـﺮﺩﯾـﻢ
.
.
.
.
ﺗـﺎ ﯾـﻪ ﺍﺯ ﺧـﺪﺍ ﺑـﯽ ﺧـﺒﺮﯼ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﮔـﻔـﺖ ﻭﺍﻗـﻌـﺎ ﻭﺍﺗـﺴﺎﭖ ﻧـﺪﺍﺭﯼ 😐 :

😯

جوک

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﭼﺎﻭﻭﺷﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻪ :

ﺍﺯ ﭘﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﯼ ﺑﯽﭘﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺁ

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻨﻮﻡ :
ﺍَﺳﺒﺎﺭﻭ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﯼ ﺑﯽ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺮﻗﺺ ﺁ ^_^

جوک

ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ جوﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ ۷ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻋﺠﺐ ﺧﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺻﻔﺤﻪ 328 ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﮕﻪ :
.
.
.
.
.
ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﺟﻠﻮﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ نکشتمش شماره ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﺍﻻﺭﻭ ﻫﻢ
حفظ کرده :@
****
دوستان ویرایشگر برای بست جوکهای کمتر از پنج تا ادامه مطلب قرار ندید که بازدید کننده های صفحه اصلی بتونن راحت بخونن

9 ◄ لایک کن و فرار کن

ﭘﺴﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻤﻪ ﺯﻭﺭﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻦ نشون ﺑﺪﻥ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﻥ !
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻭﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﺁﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺪﺍﺭﻥ ^_^

جوک

چند وقت پیش دختر همسایه داشت مرغ پاک میکرد بهش میگم چرا اینقد این مرغه چربی داره؟ میگه مرغای ماده معمولا اینجورین 😯

اخه مگه مرغ نر هم داریم؟!؟ 😯

مرغه همون لحظه زنده شد دوباره از خنده غش کرد مرد ^_^ 😀

جوک

اصفهانیه قصاب لر میاره یه گوسفند براش سر ببر،بهش میگه : میخوام برام تیکه تیکش کنی برا کباب،قورمه و دیزی،کله پاچه شم تمیز کن بچها دوس دارن،روده و معدشم بزا کنار میخوام سیرابی بپزم …
پوستشو با خودت نبریا 😯 میخوام سجاده درست کنم،پشکلاشم برا باغچه،اشغالاشم برا گربه،با استخوناشم سوپ میپزم.

به اینجا که میرسه لره یه نگاهی به اصفهانیه میندازه و میگه : خو تا نکشتمش صداشم ضبط کن سی زنگ موبایلت 😐 😯
^_^

جوک

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺭ ﺍﻭﻗﺎت ﻓﺮﺍﻗﺘﻤﻮ ﺑﺒﺮﻩ 😐
سراغ دارید؟؟ 😐
نه؟ 😐

جوک

اصفهانیه چهار تا مهمون میره خونش … خانمش چای درست میکنه ولی میبینه شکر ندارند بریزه تو چای !! به خانومش میگه : خانوم،اصی نیمی خواد نگران باشیا … آ … من خودم دوروسش می کونم ^_^

چای ها رو تلخ میبره جلوی مهمون میذاره میگی : حجی خانومی ما توو یکی از چایا شیکر نریختس ؛ میخوام بیبینیم قسمتی کی میشد دفه بعد بریم خونه اون :)))

هیچی دیگه،هر چهار تایشون چای رو میخورن،هیش کسی هم صداش در نمیاد 😯

تازه باجناقش برمیگرده میگه چقدر شیرین کردین ^_^

****
دوستان ویراستار برای پست جوک های کمتر از پنج تا ادامه مطلب قرار ندید میخوام افرادی که میان تو صفحه اصلی بتونن راحت بخونن

9 ◄ لایک کن و فرار کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها