• خاطره ها
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دل شکستن خر است
    دل شکستن خر است

fazel nazari

ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻧﺪ ﻣﺸﺘﻲ ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻱ ﺭﻧﺞ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﮔﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ؟
ﻏﺮﺽ ﺭﻧﺠﻴﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
ﻣﮑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﺍ ﺍﻱ ﻋﺸﻖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ.
ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺮﺧﺶ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﮐﻬﻨﻪ ﻱ ﺩﻟﺴﻨﮓ …
ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﻏﻠﺘﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ …
ﻧﺸﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﺮﺍﻱ ﺳﺮﺩﺭﮔﻢ
ﺑﭙﺮﺱ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ …
ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺟﺎﻱ ﺣﻴﺮﺕ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﺎﻧﻴﺎﻳﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ …
ﺗﻮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﮐﻢ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﻣﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ …

* فاضل نظری *

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
تحمل :)

Maryamtkd
درد و دل !

Maryamtkd
ذات خراب

Matin jamshidian
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها