• خاطره ها
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • لذت ببر ، نظر بده

esfand 93

واسم ﺍﺱ ﺍﻭﻣﺪﻩ : ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻤﺎﺳﺖ 😐
.
.
.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺑﺮﻡ ﯾﺎ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﻣﺜﻪ ﺳﺴﺴﺴﮓ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﮑﺸﻪ؟ ^_^

😀 😀 😀

ﻣﻦ ﻫﯽ ﻣﯿﺎﻡ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ ﺩﺭﺱ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
.
.
.
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺶ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﻧﺨﻮﻧﺪﻡ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﻩ 😐 😐

😀 😀 😀

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ :

– ﻣﮋﮔﺎﻥ ﮐﻮﭘﺲ ^_^

= ﭼﯽ؟ 😐

– ﮐﻮﭘﺲ 😐

= ﭼﯽ ﭼﯽ؟ :S

– ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻮﭘﺲ :@

= ﭼﯽ ﭼﯽ ﮐﻮ؟ :@

– ﺍﻩ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﮐﻮﭘﺲ :'(

= ﮐﺪﻭﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ؟ 🙄

– ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﮐﻮﭘﺲ 😐

= ﻫﺎﺍﺍﻥ …ﮐﻮﭘﺲ 😀

– ﺁﺭﻩ :-/

= ﮐﻮﭘﺲ 😐

– ﺁﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ …

= ﻧﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻮﺷﭙﺲ؟ 😐

– ﻫﺎﺍﻥ … ﺍﻩ ﺭﻓﺘﺶ … ^_^

ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ 😮

ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ -_-

ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒo_0

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮐﻼ ﻋﺸﻘﻦ ^_^

😀 😀 😀

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺣﻔﺎﺭﯼ بگیرم …

ﻃﺮﻑ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ : ﺷﻤﺎ ﺍﻻﻥ ” ﻣﺎﻟﮑﯽ ﯾﺎ مملوک ، ﻭﮐﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﮐﻞ ”

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﮔﻔﺘﯽ ﻓﺮﺍﺯﯼ ﺍﺯ جوﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﻮﺩ ؟؟!؟ 🙂 🙂 🙂

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻼ ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪ ﻣﺠﻮﺯﻡ
ﮐﻼ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ ﺍﻋﺼﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ^_^

😀 😀 😀

ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﻴﮕﻢ ﺑﻴﺎ ﺗﻠﻔﻦ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻪ …

ﻣﻴﮕﻪ ﻛﻲ؟؟ سفیر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ؟ 😯

ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻪ ﺁﺧﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ چیکار ﺩﺍﺭﻩ؟ 😐

😀 😀 😀

موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ﺧﺮ ﺍﺳﺖ 🙂
.
.
.
ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺮﺵ ﺍﻓﻐﺎﻧﻴﻪ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺍ ﻓﻮﺵ ﻣﻴﺪﻫﻰ ﭘﺪﺭﺳﮓ :@

ﺧﺮ ﭘﻴدَرَﺕ ﺍﺳﺖ . . . :@ 😐

5 ◄ افینا اینم پنجمیش
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها