• دلنوشته
فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😍 از گوگل پلی ، مایکت ، بازار و پارس هاب و چهار خونه بروزرسانی کنید 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خشتک دریدیم
    هااان !!؟؟

daftar

ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻧﺪ ﻣﺸﺘﻲ ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻱ ﺭﻧﺞ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﮔﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ؟
ﻏﺮﺽ ﺭﻧﺠﻴﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
ﻣﮑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﺍ ﺍﻱ ﻋﺸﻖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ.
ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺮﺧﺶ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﮐﻬﻨﻪ ﻱ ﺩﻟﺴﻨﮓ …
ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﻏﻠﺘﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ …
ﻧﺸﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﺮﺍﻱ ﺳﺮﺩﺭﮔﻢ
ﺑﭙﺮﺱ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ …
ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺟﺎﻱ ﺣﻴﺮﺕ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﺎﻧﻴﺎﻳﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ …
ﺗﻮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﮐﻢ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﻣﺎﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎ …

* فاضل نظری *

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها