• پیامک
فال آنلاین

* توجه * توجه *

❤ اینجا یه سری آدم بی دلیل دوستت دارند ؛ خاطرت خعلی عزیزه ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
  یا مرگ یا استفراغ

bozorgan

ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺪﺩ ﻭ ﺭﻗﻢ ﺍﻧﺪ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺣﺮﻑ برﻧﯽ هیچ ﻭﻗﺖ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﯽکنن …

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺻﺪﺍﺵ
ﭼﻄﻮﺭﻩ ؟
ﭼﻪ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻩ ؟
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ ؟

ﻣﯽﭘﺮﺳﻦ …
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺸﻪ ؟
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﺍﺭﻩ ؟
ﻭﺯﻧﺶ ﭼﻘﺪﺭﻩ ؟
ﭘﺪﺭﺵ ﭼﻘﺪﺭ حقوق ﻣﯽﮔﯿﺮﻩ ؟

ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻝ میﮐﻨﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ !

ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺎ ﺑﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﻧﻪ قشنگ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺯ ﺁﺟﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﺵ ﻏﺮﻕ ﮔﻞ شمعدونی ﻭ ﺑﻮﻣﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﻣﺠﺴﻤﺶ
ﮐﻨﻦ …

ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺧﻮﻧﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ ﺑﻠﻨﺪ بشه ﮐﻪ ﻭﺍﯼ ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ !

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺩﻟﺨﻮﺭ ﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ

* انتوان ﺩﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﮔﺰﻭﭘﺮﯼ *

واقعا همینطوره … خیلی هم قشنگ گفته مگه نه ؟ 🙂

9 ◄ لایک کن و فرار کن
 • 9
 • 4,764
 • 5,220
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها