• چیستان
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خشتک دریدیم
    هااان !!؟؟

ashekhoneha

عاشخونه ها

از پاسخ من معلمان آشفتند
از دهانشان هر چه در آمد گفتند
***
اما به خدا هنوز من معتقدم
از جاذبه تو سیب ها می افتند

بهترینم اگر دل سپردن به تو یک خطاس به تکرار باران خطا میکنم

تو جانمی ، چه خوش است وقتی به لبم میرسی

به غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد
عجب از محبت من که در او اثر ندارد
***
غلط است هر که گوید دل به دل راه بدارد
دل من ز غصه خون شد ، دل او خبر ندارد

در چشمان تو خانه کرده ام ، پلک نزن خانه خرابم میکنی

پتروس کجایی !؟ شکافی در چشمهایم پیدا شده
دیر برسی دلم را اشک برده …!
ادامه مطلب

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها