• دلنوشته
فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😍 از گوگل پلی ، مایکت ، بازار و پارس هاب و چهار خونه بروزرسانی کنید 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دلخوشم با خنده ات
    بخند ، شاد باش ، زندگی کن

arzesh zan dar esfehan

ارزش زن در اصفهان فقط اصفهانیا میتونن بخونن 😀

* * *

مردی بی زن صب تا شوم تو اجتماع سَلَندِرِس

خونه بی زن مثی مَچِدی بدون مَمبِرِس

زنی خب مثی جواهر میموند یادد باشد

زن اگه خب نباشِد زندگی باش دردی سَرِس

مثی مروارید میباد بگردی دنبالی زنی خب

فک نکون هروخ هَوِس کردی دمی پاشنه دَرِس

باوِرِد بیاد یه نه بِخَی نَخَی اینس که هس

مردی یالغوز تو تمومی زندگیش دربِدَرِس

اِگِه زنی خب تو خونادونِس حواسِدون باشد

هرکی زنی خب داردا قدر ندوند خیلی خَرِس

گفت پیغمبری ما که النکاح سنتی

تو که زن نیمیسونی چی چید مثی پیغمبَرِس

مردی بی زن از سری کار که میاد وِلِس تو شهر

یا گِلی پشتبونا دنبالی چارتا کَفتِرِس

اوی تو که جیغ میزنی که جا زنی ایرانی کوجاس

بنده اعلام میکونم جا زن رو این مغزی سَرِس

زندگی کردن مثی مسافِرِت سمتی خداس

بخدا تو این سفر زن بهترین همسفرس

زن که فهمیده باشد از خاک بلندِد میکوند

مردی که زن نسوند تو همه کاراش عقب تِرِس

اِز وخدی زن اِسِدم من پیرنم دوتا شدس

رزقی زن همیشه از رزقی شوور وسیع تِرِس

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها