• ترانه خونه
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • خشتک دریدیم
  هااان !!؟؟

+99

جوک های بهار 94  خنگولستان

جوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستان
ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﺵ لر بود
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﻣﻤنﻮﻥ ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﻭﺍﻧﺖ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻢ
ﯾﻬﻮﻩ ﻭﺍﻧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ
ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
جوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستانﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ

جوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستان
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ
.
.
.
ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ
.
ﻧﻪ
ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺧﯽ
جوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستانﭼﻼ ﻣُﻮﻟﺪﻩ

جوک های بهار 94  خنگولستانجوک های بهار 94  خنگولستان
ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪﻡ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ۲۰۶ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﺵ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺵت
ﮔﻔﺖ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮﻥ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮑﺸﻢ
ﮔﻔﺖ ﻣﮕﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ۲۰۶ ﺑﻪ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﺮﺑﻼ

ادامه مطلب

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات
 • 8
 • 2,228
 • 3,504
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها