• ترانه خونه
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

+99

adam_khengoolestan


ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﺵ لر بود
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﻣﻤنﻮﻥ ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﻭﺍﻧﺖ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻢ
ﯾﻬﻮﻩ ﻭﺍﻧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ
ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻩ


ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ
.
.
.
ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ
.
ﻧﻪ
ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺧﯽ
ﭼﻼ ﻣُﻮﻟﺪﻩ


ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪﻡ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ۲۰۶ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﺵ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺵت
ﮔﻔﺖ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮﻥ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮑﺸﻢ
ﮔﻔﺖ ﻣﮕﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ۲۰۶ ﺑﻪ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﺮﺑﻼ

ادامه مطلب

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
حکمت ۳۰۱ تا ۳۱۰

شیخ المریض
یک بیت شعر

بلقیس
jok_box

شیخ المریض
بهار نارنج

بلقیس
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها