• پیامک
فال آنلاین

* آبدیت تکمیل شد *

❤ هم اکنون آبدیت برنامه رو از مارکت های بزرگ دانلود کنید ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
  یا مرگ یا استفراغ

93

ﻣﺠﺮﯼ: ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ همه ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ” :ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ﺯﺍ ﺳﺮﺕ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﻪ ﺧﻮﺩﺕ باﺷﻪ”

ﻣﺠﺮﯼ: ﻣﮕﻪ ﺳﺮﺗﻮ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭن میکنی؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﻃﻔﻠﮑﯽ ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ!

ﻣﺠﺮﯼ: ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﺸﯽ ﭼﺠﻮﺭﯼ میفهمی ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ!؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﯽ!

ﻣﺠﺮﯼ: ﺧﺐ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ نوﺷﺘﯽ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ!؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﺁﯼ ﺑﺎﺑﺎ . . . ﺷﻤﺎ ﻣﮕﻪ ﻧﻤﯿﮕﯽ ﺳﺮﺗﻮ ﺗﻮ برﮔﻪ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻦ!؟

ﻣﺠﺮﯼ: ﺧﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ!

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ هموﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻢ!

ﻣﺠﺮﯼ: ﯾﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﺸﯽ!؟

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻓﻘﺎﯼ ﺧﻨﮓ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ … ^_^

pesar ame za

۱۱ ◄ i love u
 • 4
 • 1,230
 • 4,687
Siucide

Corbse bride
رفیق

Alin
دلنوشته

Masoomeh
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها