• عاشخونه ها
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ

silhouet

ﮔﺎﻫﯽ . . .
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ !
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻏﺮﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻢ
ﺳﻼﻣﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺳﺎﯾﺪ ﺩﻟﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

0 ◄ جون من یه لایک بده
دوست

عشق حجاب
چشم

عشق حجاب
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها