• چیستان
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
    یا مرگ یا استفراغ

ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ، ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ

ﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺯ ﺩﺭﯼ ﭘﺎﯼ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ، ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ

ﺍﻣﯿﺪ ﺯ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﯾﻢ، ﺑﺮﯾﺪﯾﻢ

ﺩﻝ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻧﺸﯿﻨﺪ
ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺪﯾﻢ، ﭘﺮﯾﺪﯾﻢ

ﺭﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺭﻣﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﺭﻣﯿﺪﯾﻢ، ﺭﻣﯿﺪﯾﻢ

ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﻍ ﺍﺭﻡ ﻭ ﺭﻭﺿﻪ ﺧﻠﺪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ، ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ

ﺻﺪ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﻼﯼ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻠﺸﻦ
ﮔﺮ ﻣﯿﻮﻩ ﯾﮏ ﺑﺎﻍ ﻧﭽﯿﺪﯾﻢ، ﻧﭽﯿﺪﯾﻢ

ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﺗﯿﻎ ﺩﻋﺎﯾﯿﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ
ﻫﺎﻥ ﻭﺍﻗﻒ ﺩﻡ ﺑﺎﺵ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ، ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ

ﻭﺣﺸﯽ ﺳﺒﺐ ﺩﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺳﺨﻦ ﻫﺎ
ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ، ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ﻭﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ

7 ◄ هفتا دوشتت دارم
دوست

عشق حجاب
چشم

عشق حجاب
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها