• دلنوشته
فال آنلاین

خانه ات آباد ، کم و بیش بخند

❤ کز غمت همچون اسیرم ، در غل و زنجیر و بند ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • لذت ببر ، نظر بده

ﺁﻣﺪﯼ ﺩﯾﺮ ﭼﺮﺍ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﺧﺖ ﺗﺴﮑﯿﻨﻢ

khengoolestan_photo (69)
ﺍﻣﺸﺐ ﺍﯼ ﻣﺎﻩ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻏﻤﮕﯿﻨﺴﺖ
ﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﺸﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺗﺴﮑﯿﻨﺴﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﺼﺤﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺐﻫﺎﯼ ﻣﻨﯽ
ﭘﺲ ﮐﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﯼ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ ﻧﺰﺩﯾﮑﺴﺖ
ﺁﻣﺪﯼ ﺩﯾﺮ ﭼﺮﺍ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﺧﺖ ﺗﺴﮑﯿﻨﻢ
ﻧﮑﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺍﻡ ﺯﺧﻤﯽ ﻭ ﺩﻝ ﭼﺮﮐﯿﻨﺴﺖ
ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺳﺮﺥ ﭼﺮﺍ ﮔﺸﺘﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ
ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ، ﺍﺯ ﭼﻪ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﻧﯿﻨﺴﺖ
ﺑﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﯽﺩﺭﺩ ﺑﻮﺩ
ﺁﺧﺮ ﺍﯼ ﺭﺣﻢ ﺧﺪﺍﯾﺎ، ﭼﻪ ﺩﻟﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﺴﺖ
ﭼﻪ ﺷﺪ ﺍﯼ ﻏﺎﻓﻠﻪﯼ ﻋﻤﺮ ﮐﺠﺎ ﻭﺍ ﻣﺎﻧﺪﯼ
ﺧﺴﺘﻪﺍﻡ ﻭﻗﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﺴﺖ
ﺭﻭ ﺷﺒﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮏ ﺩﻧﯿﺎ
ﺑﯽﻭﻓﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﺮﯾﻨﺴﺖ.
♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

5 ◄ افینا اینم پنجمیش
  • 8
  • 2,959
  • 5,197
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها