• پیامک
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • لذت ببر ، نظر بده

♡دل♡ نمیبره

‏↯دلـــــــــــم تنگه↯

ببـــــــار بــــــارون شریک”گریه ی“من باش★

به جـــــــای اون که پیشم نیست رفیقـــــــه✘غصه✘من باش★

ببار ای نم نـــــــــم بــــارون تـــــواین حال پریشونی دارم از غصه میمیرم
تــــــــــو☜درد☞منــــــــــــو میدونی
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﯾﺪﻡ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺾ
ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺩﯾﺪﻡ
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺩﯾﺪﻡ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﺍﻣـــﺎ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ
ﺭﻣﺰ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺭا
ﭘﺸﺖ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ …… ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
گرگ: عاطفه نداره ، رحم نداره ، فکر نداره ولی

اگه بفهمه دوسش داری رام میشه .حتی اگه بی رحمترین گرگ باشه

آدم : عقل داره ، شعورداره ، فکرداره ، ولی

اگه بفهمه دوسش داری گرگ میشه

حتی اگه رام ترین آدم روی زمین باشه

فرق است میان گرگی که گرگ به دنیا امد و انسانی که گرگ شد
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

یہ روزی میاد کہ

بهت ثابت میشہ

من مثل بقیه نبودم

ولــي اون روز تو

بــرام مثل بـــقیہ ای
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▲↑زیادی↑▲
کسیو تحویلش بگیری

 

عاشق بی محلی های
یکی دیگه می شه

میدونی چرا؟؟

چون
★خوب بودن زیادی★

♡دل♡ نمیبره

♡دل♡ میزنه
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴانی ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ

ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ام

ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ

ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ام

ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ

ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ؛ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ : ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ  ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ

ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ

اﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ..ﻣـــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ …!! ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
دلم که ازکسی بگیرد،پاک میکنم

گاه خودش را….گاه اشتباهش را
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
وقتـــے بہ دنبــــال صــــداے دلت رفتــــے

غـــــرورت را جــــا بگــــذار

 

24 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها