• چیستان
فال آنلاین

خوشبختی

🌹  همین دور هم بودن ماست  🌹

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • میترکونیم
  حساس نشو

آه اين چوب بدترين حربه ست

emam_hossein_shaid_atshan

^^^^^*^^^^^

کودکان یک به یک کتک خوردند
چند تن زیر دست و پا مردند

دلِ هر کس که بود آزردند
اهل بیتِ امام را بردند

^^^^^*^^^^^

گرچه با شرم و سر به زیری رفت
دختر فاطمه اسیری رفت

^^^^^*^^^^^

خیمه ی بی عمود واویلا
آتش و بوی دود واویلا

چهره های کبود واویلا
لات و ماتُ الخدود واویلا

^^^^^*^^^^^

دم خیمه چه ازدحامی شد
دور تا دور ِ او حرامی شد

^^^^^*^^^^^

عاقبت شهر بی امان را دید
سنگ و پرتاب ناگهان را دید

مجلس عیش شامیان را دید
عمه جان چوبِ خیزران را دید

^^^^^*^^^^^

آه این چوب بدترین حربه ست
عمه یاد دوازده ضربه ست

^^^^^*^^^^^

تو چه کردی میان میدان شمر
چکمه ات را نزن به دندان شمر

پاشو از روی جسم بی جان شمر
پاشو ورنه شوی پشیمان شمر

^^^^^*^^^^^

تو که دستِ بریدنت تند است
خنجرت پس چرا کمی کند است

^^^^^*^^^^^

بس ز خجلت سربه زیرم من
حق بده گوشه ای بمیرم من
خنجرش را نشد بگیرم من

♦♦—————♦♦

امیر فرخنده

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
 • 6
 • 3,032
 • 3,909
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها