• دلنوشته
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • میترکونیم
    حساس نشو

آن سر بام سرما را

مادرشوهری نیمه شب از خواب برخاست تا به پسر و دختر خود سرکشی کند

اولی با زنش در یک طرف بام و دومی نیز با شوهرش در طرف دیگر آن خوابیده بودند

به طرف دخترش رفت و دید با فاصله از شوهرش خوابیده او را بیدار کرد و گفت

مادر جان ممکن است تو و شوهر نازنینت سرما بخورید نزدیک هم بخوابید

پس از آنکه آنها را کنار هم خواباند به طرف پسرش حرکت کرد

دید او و زنش در آغوش یکدیگر خوابیده اند او که حسادتش گل کرده بود فرزند خود را بیدار کرد و گفت

مادرجان در این گرما و حرارت جگرت می سوزد قدری دورتر از زن خود بخواب این بگفت و آنها را از همدیگر جدا کرد

عروسش که از ابتدای امر بیدار و شاهد رفتار و تبعیض او بود گفت

قربان برم خدا را

یک بام و دو هوا را

این سر بام گرما را

آن سر بام سرما را

24 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها