• پیامک
فال آنلاین

خانه ات آباد ، کم و بیش بخند

❤ کز غمت همچون اسیرم ، در غل و زنجیر و بند ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • میترکونیم
  حساس نشو

آمار ڪشتہ هاے جنڪَ

هر سرباز
در جیبهایش
در موهایش
و لاے دڪمہ هاے یونیفورمش
زنــے را بہ میداڹ جنڪَ مـےبرد
.
آمار ڪشتہ هاے جنڪَ
همیشہ غلط بوده اسٺ
هر گلولہ
دو نفر را از پا در مـےآورد
سرباز
و دخترے ڪہ در سینہ اش مـےتپد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مریم نظریان

21 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
 • 12
 • 2,950
 • 5,197
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها