• چیستان
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده

آقا جون نیا

من همی مُشتی ز خرمن هستم ای یوسف زهرا ، پس نیا
من به راحتی فروشم دین و خدا و هر دو دنیا ، پس نیا
***
ای همه جانم فدای روی ماهت ، با خودت سیصد سوارت را بیار
آن چنان در بند دنیا گشته ایم نشناسیمت دگر ای گل زهرا ؛ پس نیا
***
بگذار تا در ظلم و سیاهی جان بسوزیم و بمیریم
لیک این تنهاییه ارباب خوبی در زمین هرگز نبینیم ، پس نیا
***
از غروری که میان آدمی هست ، بترسم ای مهِ خوش روی من
کوفه ایی دیگر بسازیم و دگر بار علی تنها گذاریم ، پس نیا
***
ای سفیر مهربانی و صفا دسته این گشته سیاه و پست دنیا را بگیر
چون که با این جهلم میان دل و سر ، بینی همی من را میان دشمنانت ، پس نیا
***
یوسف زهرا ، عزیز فاطمه ، سفیرانت نامه و اشک ها زیادی دیده اند
گر قرارس که ببینیم کربلایی دیگر و نامه و نامردی دوباره ؛ پس نیا
***
پیش خدا بیشتر قشنگی داری ای ماه شب چارده ، زمین از بهر چیست
اینجا نمیفهمیم به مانند خدا قدر و مقامت ، ای صاحب عصرو زمانم ، پس نیا

*********◄►*********
شعر از شیخ المریض عمو حسین پیرزاد

7 ◄ هفتا دوشتت دارم
دوست

عشق حجاب
چشم

عشق حجاب
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها