• پیامک
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دلخوشم با خنده ات
    بخند ، شاد باش ، زندگی کن

آسیب

*fereshte*

دﺧﺘﺮی یک گوشی موبایل ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮد

ﭘﺪرش وقتی گوشی موبایل را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ: وقتی آن را ﺧﺮﯾﺪی اوﻟﯿﻦ ﻛﺎر ﻛﻪ ﻛﺮدی چی ﺑﻮد؟

دﺧﺘﺮ: روی ﺻﻔﺤﻪ اش را ﺑﺎ برﭼﺴﭗ ﺿﺪِ ﺧﺮاش ﭘﻮﺷﺎﻧﺪمو یک ﻛﺎور ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪم

ﭘﺪر: کسی ﻣﺠﺒﻮرت ﻛﺮد اﯾﻦ ﻛﺎر را بکنی؟

دﺧﺘﺮ: ﻧﻪ

ادامه مطلب

15 ◄ جینگیلی آلیسا
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها