• ترانه خونه
فال آنلاین

هیچ متنی در سیستم ثبت نشده است

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خر بازی میکنیم
    با انرژی باش

آسمان هم خندید

یه شعره جدید در مورد بهار سروریدم
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
باز از گوشه کنار به هوا بر خواسته

بوی عطر گل ها ، بوی باران بر خاک

بلبلان از نفس باد صبا مست شدند

بسکه در گوش زمین بلبلان شعره بهارم خواندند

میکشد خمیازه این زمین سردم

غنچه ها پنهانی میزنند سوی چمن چند چشمک

و چمن میخندد

اندر این نزدیکی میشناسم کوهی

که به تن کرده باز ، آن قبای سبزش

چشمه بازم این بار ، بدرقه کرده رود

ماهیان میخندند

آسمان میبارد ، دل تنگی دارد

و کمانی رنگی ، میبرد یک لبخند هدیه از خورشید

آسمان میخندد

این زمان وقتش هست که کنی پاک دلت

دله تو هست زیبا ، نکنش زشت به دست کینه

وقته آن گشته تا ، خود بهـــــــاری بشوی

غصه ها را برشوی

قصه ایی دیگر کن

شادمان و خندان

که بهاری بودنت با خنده هایت زیباست

و خدا میخندد

شیخ المریض عمو حسین پیرزاد

تقدیم به تموم بروبچ بهاری خنگولستان

منم به تا دیر نشده عید رو تبریک بگم
انشالا سالی پر از
خنده به لب
شادی به دل
و یاد خدا در سینه
داشته باشید

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
یه نقطه

Maryamtkd
زخم

Yasaman
اعتماد نکن

محـــــمد
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها