• عاشخونه ها
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • دلخوشم با خنده ات
    بخند ، شاد باش ، زندگی کن

آررره

ﺗــــُـﻮ ﺑِـــــﻬــِـــﻢْ ﺗــــَـﻮَﺟُـــــﻪ ﻧَـــــﮑُـــــنی ﯾــــِـﮑـــــﯽ ﺩﯾـــــﮕـــــﻪِ ﺍﯾـــــﻦ ﮐﺎﺭﻭُ ﻣـــــﯿـــــﮑُـــــﻨـــــﻪِ
ﺧـــــﯿـــــﻠـــــﯿـﺎ ﻣُـــــﻨـــــﺘـﻈــــَرن ﺟـــﺎﺗـــُــﻭ ﺑــــِـﮕـــــﯿــــﺮَﻥ
ﺁﺩَﻡ ﺑــــﺎﺵ ﻭَﻗـــــﺘـــــﯽ ﺑــــﺎﻫـــاﺕ ﮐـــِــﻨــــﺎﺭ
ﻣـــــﯿــــام ◇◆◇
☜ ﺑـــــﺎ ﻣَـــــﻨــــَــﻢ ﺗــــــَـــــــــــﻠــــــْﺦ ﺣـــَـــﺮﻑْ ﻧَــــﺰَﻥ
ﻛـــِﻪ ﺧــُـــــــﻮﺩَﻡ ﺯََﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮِﻩ ﻣـــــــــــــــــــــــــــــﺎرم

بہ هـَـمین سآدِگــــے !!!
نـَفـَـــــــسَم کِہ باشے ، دیر بیاااایے ، مـَــن رفته اَم ..
این قانونِ زندگےِ مــَــنه
بـودے ، نــــــــوووووش
نـَبودے ، فــَــرآمووووش ..
بیخُــود ھَم مُنتَظِــــــر نَبــاش ..

تـو خــــودَت رَفتــــی ..

روزی ۱۰۰بارم بِمیــرَم اَز دِلتَنگـیت داااغ کلمه ی برگردو. رو دلت میذارم…!

هه ارررره………. ﺗــــُـﻮ ﺑِـــــﻬــِـــﻢْ ﺗــــَـﻮَﺟُـــــﻪ ﻧَـــــﮑُـــــنی ﯾــــِـﮑـــــﯽ ﺩﯾـــــﮕـــــﻪِ ﺍﯾـــــﻦ ﮐــــﺎﺭﻭُ ﻣـــــﯿـــــﮑُـــــﻨـــــﻪِ
ﺧـــــﯿـــــﻠـــــﯿـــــٰﺎ ﻣُـــــﻨـــــﺘـﻈــــَرن ﺟـــﺎﺗـــُــﻭ ﺑــــِـﮕـــــﯿــــﺮَﻥ
ﺁﺩَﻡ ﺑــــﺎﺵ ﻭَﻗـــــﺘـــــﯽ ﺑــــﺎﻫــاﺕ ﮐـــِــﻨــــﺎﺭ
ﻣـــــﯿــــﺎﻡ ◇◆◇
☜ ﺑـــــﺎ ﻣَـــــﻨــــَــﻢ ﺗــــــَـــــــــــﻠــــــْﺦ ﺣـــَـــﺮﻑْ ﻧَــــﺰَﻥ
ﻛـــِﻪ ﺧــُـــــــﻮﺩَﻡ ﺯََﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮِﻩ ﻣـــــــــــــــــــــــــــــﺎرم

بہ هـَـمین سآدِگــــے !!!
نـَفـَـــــــسَم کِہ باشے ، دیر بیاااایے ، مـَــن رفته اَم ..
این قانونِ زندگےِ مــَــنه
بـودے ، نــــــــوووووش
نـَبودے ، فــَــرآمووووش ..
بیخُــود ھَم مُنتَظِــــــر نَبــاش ..

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها