• ترانه خونه
فال آنلاین

سال نو مبارک

❤ الهی خنده ات همچون بهار و دلت آزاد ز غم ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

آرایش

ﺯﻥ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ …

ﺁﻭﺍﺯﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ …

ﻏﺬﺍﻱ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﺖ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ …

ﮐﻮﺩﮐﺎنه ﺑﺎﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ …
ﺯﻥ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ …

ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ …
ﺗﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ …

ﻳﺎ ﺭﻧﮓ ﻟﺐ ﻫﺎﻳﺶ …ﻟﺒﺎﺳﺶ … ﻳﺎ
ﺣﺘﻲ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﻳﺶ …

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻲ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﻲ ﺯﻧﻲ ﮐﻪ
ﺭﻭﺑﺮﻭﻳﺖ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻳﺎ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ …
ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

! پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمی کند بانو

…بلکه لباس عروس بر تنت می کند

بفهم، عشق اگر واقعا عشق بود

  …لذت بوسه بر پیشانی خیلی بیشتر از لب دادن بود

اگر عشق واقعا عشق باشد همان دستانت را که می گیرد

حتی برای لحظه ای

دیوانه اش می کند

و از برق چشمانت مست می شود

… احتیاج به هم آغوشی و هم خوابی نیست

اگر عشقت مردانگی داشته باشد 

از دوری یک دیگر هم لذت می برید

چون مطمئن هستی

جــــایـــــت

در مــیــان قلــبــش

ثـــابــت و دســت نـخـوردنـیـســـت!!

 . . . لازم نیست هر روز هفت قلم آرایش کنی که مبادا خوشکلتر  از تو دلش را ببرد

خیالت تخت است که تو  با همان قیافه

و خود واقعیت حاکم ذهن او هستی

این مطمئنی بودن رابطه یعنی بالیدن به خودت

که یک مردی در زندگی داری تا همیشه تکیه گاهت است

و یقین داری که تنها انتخابش

تو هستی و

بــــــــــــــــــــــــــــس

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

*baghal* دم خنده هاتون گرم *baghal*

۱۶ ◄ دینگله دینگو
  • 2
  • 732
  • 3,493
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها