• پیامک
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • میترکونیم
    حساس نشو

آجر

@~@~@~@~@~@

یادت باشه
انسان هايي هستند
که ديوار بلندت را مي بينند
ولي به دنبال همان يک آجر لق ميان ديوارت هستند که
تو را فرو بريزند
تا تو را انکار کنند
تا از رويت رد شوند
مراقب باش

@~@~@~@~@~@

بچه _ انسان _دیوار _ متعجب _ خنگولستان

@~@~@~@~@~@

وقتی سوار تاب زندگی شدی
مراقب باش
دست روزگار هلت ميدهد
ولي قرار نيست تو بيفتي
اگر بي تاب نباشي و خودت را به آسمان گره زده باشي
اوج مي گيري
به همين سادگي

@~@~@~@~@~@

تاب _ زندگی _ مهربانی_ خنگولستان @~@~@~@~@~@

پس
تو خوب باش
حتي اگر آدم هاي اطرافت خوب نيستند
تو خوب باش
حتي اگر همه از خوبي هايت سوء استفاده کردند
تو خوب باش
حتي اگر جواب خوبي هايت را با بدي دادند
تو خوب باش

@~@~@~@~@~@

خوب _ خوبی _ مهربان _ کمک _ خنگولستان

@~@~@~@~@~@

همیشه پر از مهربانی بمان
حتی اگر هیچ کس
قدر مهربانیت را نداند

این ذات توست که
مهربان باشی

تو خدایی داری
که به جای همه برایت جبران می کند

@~@~@~@~@~@

مهربان _ خدا _ شکر _ خنگولستان

*baghal*

تو خوب باش…خوب باش و خوبی کن 

*baghal*

 

25 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
حكمت 62

شیخ المریض
داستانک

بلقیس
مهربانی

بلقیس
آدم ها

بلقیس
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها