• ترانه خونه

فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان

اینجا ناراحت شدن ممنوعه دلخوشم با خنده ات خر بازی میکنیم بزن و برقص و شاد باش خیلی میخامت

khengoolestan_axs

*********◄►*********

ما همه با زندگی معامله می کنیم

با خودمان هم معامله میکنیم
و با کسانی که دوستشان داریم هم

ومیگوییم

اگر نبخشی، نمی بخشم

بدی کنی، بدی میکنم

دروغ بگویی، دروغ می گویم

و همیشه کوچک می مانیم

بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر


این را بدانیم که با کسانی که خوب هستند
خوب بودن هنر نیست

*********◄►*********

khengoolestan_axs

oOoOoOoOoOoO

به خدا گفتم
یکروز از عمرمو کم کن بزار بهش برسم
گفت نمیشه

گفتم پنج سال کم کن
گفت نمیشه

گفتم پانزده سال کم کن
گفت نمیشه

گفتم همه ی عمرمو بگیر بزار یکروز پیشش باشم

خدا بغض کرد و گفت چیکار کنم وقتی نمی خوادت

oOoOoOoOoOoO

@~@~@~@~@~@


سوال: چرا آقایان موقع غذا خوردن حرف نمیزنند ولی خانم ها حرف میزنند؟


جواب مرد: چون مردها مودب تر هستند
جواب زن : چون مردها کم هوش هستند و در آن واحد نمیتوانند دو کار رو باهم انجام بدهند


سوال: چرا خانم ها دو برابر مردها حرف میزنند؟


جواب مرد: چون کم حرفی نشانه خرد است
جواب زن: چون زنها باید هر چیزی را دوبار تکرار کنند تا مردها متوجه شوند


سوال: چرا خدا ابتدا مرد را آفرید بعد زن را ؟


جواب مرد: چون مرد بهتر از زن است
جواب زن: چون اول خدا میخواست تمرین کند که بعداً یک چیز بهتر بیافریند


سوال: چرا مغز مردها کمی سنگین تر از مغز زنهاست؟

جواب مرد: چون مردها چیزای زیادی میدانند و تجربیاتشان بیشتر است
جواب زن: به همان دلیلی که سی پی یو های قدیمی حجم بیشتر و کارایی کمتری داشتند


سوال: چرا مرد را قیّم و سرپرست زن میدانند؟

جواب مرد: چون زنها موجودات ضعیفی هستند
جواب زن: چون مردها قبل از ازدواج تو سری خور مادرشون هستند و خیلی ظلمه که بعد از ازدواج هم همونجوری بمونند


سوال: چرا بیشتر دانشمندان در دنیا مرد هستند؟


جواب مرد: چون درک و فهم مردها از دنیای اطرافشان بیشتر است
جواب زن: چون زنها بیشتر وقتشان را صرف تربیت و پرورش همان دانشمندان میشود

نتیجه اخلاقی: هیچ وقت با یه زن کل کل نکنید
*vakh_vakh* *vakh_vakh*

@~@~@~@~@~@

قسمت چهاردهم

چشمان بسته

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

هر چقدر هم تخس و بچه پر رو فرقی نمیکند

وقتی حرف دوست داشتن وسط باشد

لحظه ی دیدار همراه می شود با سکوتی سنگین و آبِ دهانی که برای عبور از گلو راهی نمیابد

لحظه ی دیدار بعد از لو رفتنِ عشق به مجلس شراب میماند و هر نفسِ معشوق پیکِ سنگینی ست که چشمان آدم را به دو دو زدن وادار میکند

ناهید بالای سر خسرو ایستاده بود و خسرو دم نمیزد تا خوب به صدای نفس های ناهید گوش کند که حالا اندکی اضطراب هم در آن پیدا بود

نه خسرو سرش را بالا می آورد نه ناهید حرفی میزد

که ناهید خواست سکوت را بشکند و حرفی بزند اما پریدخت (مادرش) از بالکن برای شام صدایشان زد

ناهید راهش را کشید و رفت و کمی دورتر ایستاد و سیگار کشیدنِ خسرو را نگاه کرد

خب سیگارِ بعد از مستی از واجبات است

.

.

سر میز شام مثل همیشه خسرو یک سمت ماه بانو نشسته بود و ناهید سمت دیگرش

پریدخت رو به ناهید کرد

این خواستگارت از وقتی رفتی شمال هر روز زنگ میزد خونه…میگفت ناهید جوابمو نمیده

خسرو با شنیدن این حرف لقمه را با بدبختی قورت داد

و ناهید کاملا حواسش به خسرو بود

من تو موقعیتی نبودم که جوابشو بدم

گفتن وقتی برگشتی خبرشون کنم که بیان دیدنت

خواهش میکنم مامان…من حوصلشونو ندارم…اصلا بگید تا یه مدت طولانی نمیتونم به این چیزا فکر کنم

یعنی چی

ماه بانو وسط حرف های پریدخت آمد

باشه عزیزم…هر جور که تو راحت باشی

خسرو دستی بر روی سبیل هایش کشید و برای ماه بانو نوشابه ریخت

من کی نوشابه خوردم خسرو؟

نه واسه خودم ریختم

ناهید به خسرو نگاه کرد

تو که لیوانت پُره

عه..راست میگی…حواسم نبود…بیا تو بخور

ناهید لبخند ریزی زد و لیوان را از خسرو گرفت

لبخند ریز ناهید یعنی هی پسر حواسم هست دست و پایت را گم کرده ای

خب دست و پا گم کردن جزئی از عاشقی ست

یک نفر عینکش را در تاکسی جا میگذارد

یک نفر مسیر هر روزش را گم میکند

یک نفر بقیه ی پولش را نمیگیرد

یک نفر سبز شدن چراغ قرمز را یادش می رود

یک نفر هم مثل خسرو….دو بار برای خودش نوشابه میریزد

بهترین نوع حواس پرتی هم آن هنگامی ست که میگویند : عاشقی؟

.

.

خسرو بعد از شام رفت و جای همیشگی اش …زیر درخت زرد آلو نشست و سیگاری روشن کرد

سیگار کشیدن های امشب اش فرق میکرد و نگاه از ماه بر نمیداشت و گاهی چشمانش را می بست

در حال خودش بود که ناهید ویولن به دست سمتش آمد و ساز را روی پایش گذاشت

حالا که حالم خوب شده دیگه نمی خوای برام ساز بزنی؟

خسرو لحظه ای به چشمان ناهید خیره شد که در تاریکیِ شب ماه را به طعنه گرفته بود

تو که انقدر ساز دوست داری…چرا هیچوقت خودت یاد نگرفتی؟

ناهید نگاه از چشمان خسرو بر نمیداشت

آخه همیشه یه نفر بود که وقتی میزد دلم میرفت

خسرو نگاه از ناهید دزدید

واسه خودش یا سازش؟

ناهید خیره مانده بود به چشمان خسرو که سمت دیگر را نگاه میکرد

تا دیروز واسه سازش ….از امروز واسه خودش

گفت و صورتش سرخ شد و نتوانست بایستد و قدم بر داشت که برود

ناهید…؟

ایستاد و دوباره برگشت

دستتو بده من

دستش را دراز کرد و خسرو دستش را گرفت و جلوی صورتش برد و چشمانش را بست و با آرامش دستش را بوسید

ناهید جرات باز کردن چشمانش را نداشت و نفس عمیق کشید و رفت

خسرو ماند با جانی که تاب نداشت و دلی که پرواز می خواست….. آخر ….خسرو ؛ ناهید را دوست دارد و نفس های پی در پیِ ناهید به او خبر داده بودند که

ناهید ، خسرو را دوست دارد

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

خسرو ناهید را دوست دارد

علی سلطانی

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

قسمت اول : هیچ کس نمی دانست ◄

قسمت دوم : عطر شال و گیسوی تو ◄

قسمت سوم : ضربه مغزی

قسمت چهارم : تصادف ◄

قسمت پنجم : مات و مبهوت ◄

قسمت ششم : خواب است و بیدارش کنید ◄

قسمت هفتم : بی خوابی ◄

قسمت هشتم : شوریده حال ◄

قسمت نهم :  نیمه شب ◄

قسمت دهم : قانون  سوم نیوتون ◄

قسمت یازدهم : آرامش ◄

قسمت دوازدهم : حرف دل ◄

قسمت سیزدهم  : ساز دهنی ◄

بخش های رمان در بخش منو خروجی در قسمت پاندا قرار داده شده اند

khengoolestan_axs

*********◄►*********

رابطه ماه تولد و ویژگی ذاتی عناصر طبیعت

فروردین
ابر: ماجراجو، پرشور
بی احتیاط، کم صبر
*shadi*

اردیبهشت
آسمان: قابل اعتماد، خونسرد
یکدنده، خودخواه
*chendesh*

خرداد
کوه: همه فن حریف، شاداب
دمدمی مزاج ، نگران
*zert*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

تیر
ستارگان: احساساتی، بامحبت
نازک نارنجی، حساس
*malos*

مرداد
دریا: دست و دلباز، باوجدان
کم تحمل، غیرقابل پیش بینی
*palid*

شهریور
درخت: فروتن، زیرک
وسواسی ، عجول
*moteafesam*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مهر
خورشید: باتدبیر، آرمانگرا
دودل، خوش باور
*baaaale*

آبان
رود: مصمم، بانفوذ
لجوج، خودرأی
*bro_khonaton*

آذر
آتش: جذابیت، معمولا زود عصبانی میشوند
*righo_ha*

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دی باد: باحوصله، واقع بین
مقرراتی، جدی
*belgheis*

بهمن برف: مهربان ، روشنفکر
غیرقابل پیش بینی، یک دنده
*hendone*

اسفند
اقیانوس: همدل ، فداکار
مرموز ، تودار
*montazer*

*********◄►*********

خودم مرداد

از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۲۹ اردیبشهت ۱۹۳۶

naghashi_29_ordibehesht_1396 (1)

 

اینم از ارادت های بعضی از بروبچه های خنگولستانه که اسم برنامه رو طراحی و نقاشی میکنن

دمت گرم و دمت گرم

 

*gol_rose* *ghalb*   *abnabat*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (2)

 

سحر خانوم برامون یه شکلک کشیده

بعد براش نوشته

قر تو کمرش فراوونه نمدونه کجا بریزه

 

*vakh_vakh* *vakh_vakh*

دستت درد نکنه بابت فوران انرژی  ، همینجا بریز

*bandari* *gil_li_li_li*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (3)

بسیار زیبا و هنرمندانه

 

آفریون

*modir* *modir*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (4)

 

 

راژه بقا

در این زیست بوم گوناگونیه حیوانات بسیار است

و از خوش شانسیه ما

توانستیم شاهد به دنیا آمدن دو کرکس وحشی در کف حیاط خونه ی مبینا اینا باشیم

 

*are_are* *are_are*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (5)

 

و اینم عکس نوشته ی شکوفه

شکوفه یکی از کاربرای عجیب ماست

به شکل طوفانی وارد شد

پستای جنجالی

یکمی هم اذیت شد تو خنگولستان

 

من فکر میکردم از خنگولستان زده بشه

ولی خیلی بامرامه

 

سلامتی با مراما

*gol_rose* *gol_rose*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (6)

بعله شاعر میفرماید

خوش به حاله تکه سنگ که نداری دله تنگ

بتراش ای سنگ تراش نقشی از چهره ی زیبای نگارم بتراش

همسفر ما شده بود همراهمون میومد

رفیق بی کلک مادر

*Aya* *Aya*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (7)

این هم یه طرحه تو سبک درو پنجره های قدیم از بِلَک خانم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (8)

 

این عکس نقاشی رو هم مهدیه برامون فرستاده

 

دست و پنجت درد نکنه مهدیه

 

*ghalb_sorati* **♥**

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (9)

اینم یه طرح شاد و سره حال از خنگولستان

واقعن دمشون گرم که با خنگولستان ذوق و هنرشون رو نشون میدن

*love_girl* *love_girl*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (10)

 

 

اینم یکی از کاربرهای باذوق و هنرمنده ماست

که اشک از خشتکش جاری شده از خنده و برای خنگول قلب کشیده

*doctor* *vakh_vakh*   *vakh_vakh*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (11)

والا ؛ به معجزه از سمت خدا ایمان داشته باش

خداوند معجزه هایش را نشونت خواهد داد

*baaaale* *baaaale*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (12)

دو دوری دو دو دو

من بچه که بودم خپلی بودم همیشه مینداختنم دروازه

بعد دو سه بارم توپشونو پاره کردم

دیگه تو فوتفال راهم ندادن

و اینطوری شد که از جهان فوتفال دور شدم

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (13)

 

هم داستان ول کن تا ول کنمه موقع کتک کاری

مگه نه  ؟؟

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (14)

 

نخیر  این اسمش

دخترونه پولدارونه باید میزاشتی

 

اگه اتصالی کنه سیم کشیه دامنش دختره میشه هم رنگ بلقیس

 

*jizzzzzzz* *jizzzzzzz*

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (15)

هَن ؟؟

فقط میدونم آرم یاکوزاس

دیگه قبل و بعدش رو نمیدونم

*Aya* *Aya*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (16)

 

سلامتی عاشقای در به در

سلامتی عاشق های یه طرفه

سلامتی عاشقای بی یار و دیار

*eva_khake_alam* *eva_khake_alam*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (17)

و اما تکواندو

تکواندو هم شخصیت عجیبی داره

دلش مهربون روحیاتش خشنه

همش میخا بزنه صورت بچه ها رو بیاره پایین

*kotak* *kotak*

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (18)

اینم عکس عایشه خانوم

تولدش مبارک ، ولی خب یکمی دیر گفتیم

عایشه یادت باشه من آخرین نفری بودم که بت تبریک گفتم

*raghs_gilgili* *raghs_gilgili*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (19)

 

این متن نوشته رو هم کوثر جون خانم فرستاده

 

و دقیقا همیطوره

 

حافظ میگه

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که به باغ امد ازین راه و ازآن خواهد شد

*hendone* *hendone*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (20)

 

یوهوهوهاهاهاها

آقای جوکر هستند

تنها کسی که صلیقش اینطوریه تکواندووه

*baaaale* *baaaale*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (21)

به به

چه هنرمندانه  ، چه زیبا  ، چه هوشمندانه

فوق العاده زیبا و پر مفهومه

 

الکی مثلن من ازین هنر دوستان مدرنم

 

قشنگ معلومه کاربرمون اومده ببینه این قلم دیوونه که نوشتیم دقیقا چیه

*palid* *palid*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (22)

ما بیشتل

*akheish* *kiss*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (23)

 

اینم یکی از کاربرامونه که هنوز با خودش کنار نیومده

نمیدونه عاشقه ، عاشق نیست ؟

اعتماد کنه ، نکنه ؟؟

خودش میخواد خیانت کنه

عشقش میخواد خیانت کنه

 

قشنگ معلومه خیلی داغونه

*montazer* *montazer*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (24)

خوبه که

 

منم با آجیام همیشه تو دعوا و کتک کاری بودیم

 

بعد این دخترا خیلی ترسناکن

مثلن من با ابجیام کتک کاری میکردیم

بعد یه ضربه محکم که بهشون میخورد دردشون میگرفت

یهو میشست رو زمین

این موهاش میومد رو صورتشو میپوشوند یه نعره میزد

منم از ترس  بدو بدو میریدم تو  اتاق درم از پشت قفل میکردم

قیافه هاشون مثه جن میشه

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (25)

 

بعله این بازیکون  پاس میده به دروازه بان

و دروازه بان  چشمش به دختر همسایه میوفته  و با هیکل نه چندان چابک بدو بدو داره مثل تانک میره و  و داره همه رو زخمی میکنه

 

تلاش بسیار ستودنی داره و خودشو به خطاهای بسیار به دروازه تیم حریف میرسونه و شوت محکمی میزنه

 

و گُلللل نمیشه  و با احتلاف بسیار زیاد میره بالا پشت بوم همسایه

 

گوشه ایی از گزارشگریه فوتبال محله ما

 

*modir* *amo_barghi*

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (26)

 

به به

ان شا الله که مثل گل باشید و زندگی هاتون سر شار از شادی و خنده

ولی عمرتون مثله جاناتی باشه

*doctor* *doctor*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

naghashi_29_ordibehesht_1396 (27)

گروب پاییزه
دلم گم انگوزه
چشم فلک کم کم اشگاشو میرینه

الکی مثلن دماغمو عمل کردم
*haaaan*

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

یه توضیح کوچیک برا بخش نقاشی بدم

اینکه این بخش نقاشیه ما دو شیفت کاری داره که اینجوریه

میرید تو منوی خروج ؛ ازونجا بخش نقاشی رو انتخاب میکنید

و آخر کار میتونید برامون نقاشیتون رو بفرستید

هر نفر داخل خنگولستان یه تابلو نقاشی داره

که وقتی نقاشیشو میفرسته بعد میتونه داخل بخش اسلایدر بعده تایید ببینتش

و هر چی نقاشی بفرسته فقط و فقط روی هم دیگه کپی میشن

و ما هر هفته یکبار یه همچین پستی میزاریم و نقاشی های فرستاده شده رو با زیر نوشته میزاریم

و نقاشی هاتون یادگار تا زمانی که خنگولستان عمر داره اینجا حفظ خواهد شد

شیفت دومشم که به صورت ذخیره فقط روی حافظه ی گوشیه

*ghalb* *gol_rose*

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

بچه ها یه معذرت بابت دیر شدن گذاشتن نقاشیا

شرمنده اینقدر عقب افتاد

درگیر ابدیت بودیم

و این بخش رو تنها بخشیه که بلقیس نتونه اجراییش کنه ولی خب تایید نقاشیا با بلقیس بوده

ممنون که هستید

انرژی میدید

ان شا الله از این به بعد میترکونیم

و اینکه فکر میکنم برای اوایل تابستون یه ترمیم روی آبدیت بریم

هر کسی هر قسمت از برنامه براش کار نمیده خبر بده ایمیل بده

تا برای تعمیر و ویرایش آبدیت درستش کنیم
که براش برنامه بی عیب و نقص اجرا بشه

تابلو نقاشیا ریفرش شد نقاشیاتون رو میتونید مجدد بفرسید

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

برای مشاهده نقاشی های سری قبلی میتونید از لینک های زیر استفاده کنید

نقاشی های ارسالی ۳ اسفند تا ۲۱ اسفند ◄

نقاشی های ارسالی از ۷ بهمن تا ۳ اسفند ◄

نقاشی های ارسالی از ۱۸ دی تا ۷ بهمن ◄

نقاشی های ارسالی از ۹ دی تا ۱۸ دی ◄

نقاشی های ارسالی از ۲۸ آذر تا ۹ دی ◄

نقاشی های ارسال شده از ۹ آذر تا ۲۸ آذر ◄

نقاشی های ارسال شده از ۲۳ آبان تا ۹ آذر ◄

نقاشی های ارسالی از ۴ آبان تا ۲۳ آبان ◄

نقاشی های ارسالی از ۲۶ مهر تا چهار آبان ◄

نقاشی های ارسالی از ۱۶ مهر تا ۲۶ مهر ◄

khengoolestan_axs

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

💓هیـــــچ چیــــــز اتفاقـــــی نیســـــت

💓ایـــــن حــــــس دوســــــت داشتنــــــت

💓ایــــن نیــــــاز شــــــــدید بـــــــا تــــــــــو بـــــودن

ایـــن همـــــه عـــــاشقانه کــــه بـــــی اراده مـــــی آیـــــند و شعــــــر مــــی شـــوند

💓هیـــچ کــــدام اتفـــــاقـــــی نیســــت

ایـــن ها همـــــه هستنــــد تــــــا تــــــــــــو را بیشتـــــر داشتـــــه باشــــــم

تــــــــویــــــی کــــه تنهــــــا سهــــ ـــم مـــــــــــن از ایـــــن دنیــــایـــی

💓تــــــــویـــــی کــــه بـــــرایم معنــــای عشقـــــــــــی

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

  • 5
  • 1,575
  • 3,647
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها