• خندانکس

فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😍 از گوگل پلی ، مایکت ، بازار و پارس هاب و چهار خونه بروزرسانی کنید 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان

  • دل شکستن خر است
    دل شکستن خر است

khengoolestan_axs

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

❌ ﻧﮕﻮ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ

❌ ﻧﮕﻮ : ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ

❌ ﻧﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ

❌ ﻧﮕﻮ : ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ
✅ ﺑﮕﻮ : ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ

❌ ﻧﮕﻮ : ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ

❌ ﻧﮕﻮ : ﺯﺷﺘﻪ
✅ ﺑﮕﻮ : ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ

❌ ﻧﮕﻮ : ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺑﻢ

❌ ﻧﮕﻮ : ﭼﺮﺍ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ؟
✅ ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﯽﺑﺮﯼ؟

❌ ﻧﮕﻮ : ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺷﺎﺩ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺎﺷﯽ

❌ ﻧﮕﻮ : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ

❌ ﻧﮕﻮ : ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ

❌ ﻧﮕﻮ : ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪ
✅ ﺑﮕﻮ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩ

❌ ﻧﮕﻮ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭد
✅ ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

—————–**–

فقیری از کنار دکان کباب فروشی میگذشت
مرد کباب فروش گوشت ها را در سیخ ها کرده و به روی آتش نهاده باد میزند و بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراکنده شده بود. بیچاره مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد تکه نان خشکی را که در توبره داشت خارج کرده و بر روی دود کباب گرفته به دهان گذاشت.

او به همین ترتیب چند تکه نان خشک خورد و سپس براه افتاد تا از آنجا برود ولی مرد کباب فروش به سرعت از دکان خارج شده دست وی را گرفت و گفت:کجا میروی پول دود کباب را که خورده ای بده. از قضا ملا از آنجا میگذشت جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری میکند و تقاضا مینماید او را رها کنند. ولی مرد کباب فروش میخواست پول دودی را که وی خورده است بگیرد

ملا دلش برای مرد فقیر سوخت و جلو رفته به کباب فروش گفت: این مرد را آزاد کن تا برود من پول دود کبابی را که او خورده است میدهم

کباب فروش قبول کرد و مرد فقیر را رها کرد. ملا پس از رقتن فقیر چند سکه از جیبش خارج کرده و در حال که آنها را یکی پس از دیگری به روی زمین میانداخت به مرد کباب فروش گفت: بیا این هم صدای پول دودی که آن مرد خورده، بشمار و تحویل بگیر

مرد کباب فروش با حیرت به ملا نگریست و گفت: این چه طرز پول دادن است مرد خدا؟

ملا همان طور که پول ها را بر زمین میانداخت تا صدایی از آنها بلند شود گفت: خوب جان من کسی که دود کباب و بوی آنرا بفروشد و بخواهد برای آن پول بگیرد باید به جای پول صدای آنرا تحویل بگیر

—————–**–

@~@~@~@~@~@

اول ماهیتابه البرز را روی گاز فر دار میگزاریم
سپس تخم مرغ سالار را روی ماهیتابه میریزیم
قاشق را با فاصله دو سانتی متر و پنج میلی متر کنار ماهیتابه میگزاریم

حالا تا نیمروی ما پخته شود اقای محمد رضا محمودی راد برای شما صحبتی دارد

سرویس دو پارچه البرز دارای یک ماهیتابه سی و سه سانتی و یک در شیشه
قیمت: صد و بیست هزار تومان

توجه کنید
اگر جزو پنج نفر اول باشید این سرویس را با قیمت صد و نوزده تومان میتوانید بخرید

صحبت اقای محمودی کمی طول کشید و من پنج دقیقه قبل به ان نمک هدیه اضافه کردم

نکات مهم :حتما باید قاشق را با فاصله دو سانتی متر و پنج میلی متر بگزارید و نمکتان نمک هدیه باشد

@~@~@~@~@~@

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

موز

khengoolestan_axs

ناهار؛ تقویت دستگاه ایمنی و مفید برای پوست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

سیب

khengoolestan_axs

صبحانه؛ کاهش قند خون و کلسترول

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

سیب زمینی

khengoolestan_axs

صبحانه؛ کاهش کلسترول و افزایش مواد معدنی
شام؛ افزایش وزن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

شکلات تلخ

khengoolestan_axs

صبحانه؛ تولید آنتی اکسیدان، کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و جوان سازی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مغزها

khengoolestan_axs

ناهار؛ کاهش خطر فشار خون
شام؛ افزایش وزن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

گوجه فرنگی

khengoolestan_axs

صبحانه؛ کمک به هضم و افزایش متابولیسم

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

khengoolestan_axs

o*o*o*o*o*o*o*o

میمونی تا آخَرش؟

ـ اوهوم

| چَند ماه بَعد |

کُجا میری؟

ـ دُنبالِ زِندِگیم

مَگع مَن زِندِگیت نَبودَم؟

ـ هِه اون مالِ قَدیما بود اَلان تو یع اِضافی تو زِندِگی مَن

یَنی بِرَم ؟؟

ـ اَرع 

| چند روز بعد |

دارَم میرَم عِشقَم 

ـ نه تروخُدا اَز اون گوشه بیا اینور خطرناکه میُفتی یه وقت

دوسِت دارم

ـ مَنَم دوسِت دارم حالا بیا اینوَر 

برو دُنبالِ زِندگیت عِشقَم 

ـ زِندگی مَن تویی 

هه بازَم دروغ؟ خَسته نَشُدی؟

ـ عاشِقِتَم بیا اینوَر دیگع 

یه خاهشی ازت دارم 

ـ چی عشقم؟

خوشبَخت شو …خدافظ

ـ نهههههه

| چند روز بعد |

ـ بلند شو دیگه دختر شیطون 

…….

ـ قَهری باهام خانومی ؟؟؟

…….

ـ ای بابا اذیَتَم نَکُن دیگع بِبین همع نگرانتن بلند شو دیگع

…….

ـ لَنَتی اخه چرا تنها رفتی منم میبردی 

| چهل روز بعد |

ـ عِشقَم هَنو قَهری؟

……

ـ منو ببخش فقط همینو ازت میخوام 

| ده سال بعد |

ـ خانومی بِبین این دُختَرَمِع 

……..

ـ خوشگلع؟

……..

ـ راستی اسم تو رو گزاشتم روش 

………

ـ دوسِش دارَم خیلی مضلومه درست مثل خودت

مراقبش باش فرشته من

o*o*o*o*o*o*o*o

user_send_photo_psot

..♥♥………………

آهای اون دوستانی که تو این برنامه هستید
اهای اونایی که عاشقینو و عاشقی کردید
آهای دخترا آهای پسرا
شما هایی که عشقتونو گم کردید فقط به آرزو دارم برا خودم و شما

اینکه

به عشق واقعیتون برسید

..♥♥………………

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

💕بیاید امشب دعاهای قشنگ واسه همدیگه کنیم

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس دﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ، ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ
ﺩﻋﺎ کنیم که ﺍﺷﮑﯽ ﺍز ﭼﺸﻤﺎن هیچکس ﻧﯿﺎﺩ، ﺍگر هم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ
ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ، ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ، ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ کس ﻫﺮ آرزویی ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ
ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه

🌹شبتون قشنگ🌹

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها