• چیستان
فال آنلاین

* آبدیت تکمیل شد *

❤ هم اکنون خنگولستان ورژن شیش و نیم روی گوگل پلی قرار داده شد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • لذت ببر ، نظر بده

نوشته های اندرویدی

مــــن یـه دختر خاصم

تو چـــــــشمام ، تنــهاییمُ

تو دلـــــــم ، دلتنـــــــــگیمُ

تو سکوتم ، حرفای نگفتمُ

تو لبـــــــخندم ، غصه هامُ

پنــــــــــهون میــــــــــــــــــکنم

پـــس تا خودم نــخوام منُ

نمیــــــــــــــــــــــشناســــــی

 

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

 

user_send_photo_psot

۲۶ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

khengoolestan_post_tanaz_9_bahman_1395

^^^^^*^^^^^
خخخ
داشتم ازخیابون رد میشدم که نگاهم تونگاهش گره خورد

مسیر نگامو بابیحالی عوض کردم که آروم بطرفم اومد جلوم ایستاد و راه و سدکرد

تو چشمایه سبز خوش رنگش نگاه کردم بدون هیچ ترسی ؛ منی که تانگاهم میکرد درجا خشک میشدم ازترس قدش

چون بلندبود راحت نمیتونستم نگاش کنم ولی اون سرشو پایین گرفته بود ت انگام کنه دهنشو بازکرد ولی صدایی شنیده نشد

بازم همینکاروکرد….باحرص دستشو مشت کرد و بخش بخش گفت

طناز من دوست دارم

توچشاش بابیحالی زُل زدم از نگاهم یکم ترسید پوزخندی که به روش زدم نگرانش کرد و هی آب دهنشو قورت میداد

بروپی کارت حوصلتو ندارم

دستاش میلرزیدن ازسرمابود یا از… خدا میدونه بغضش انگار که اذیتش میکرد وهر چقدر آب دهنشوقورت میداد نمیتونستم بغضشوهم قورت بده اشک تو چشاش جمع شدن

داشت خندم میگرفت بخدا😂

اصلاخیلی خنده دار بود با اون قدوهیکلش نزدیک بودوسط خیابون بزنه زیرگریه

دیدم نه والله هر چقدر بیشتر بمونه احتمال زار زدنش بیشتره زود راهمو کج کردم و بیتوجه بهش وسط خیابون راه افتادم

تمام راهو یادش که میوفتادم خندم میگرفت

پس اون روزایی که میمردم براست لباساش کجابود؟ وقتایی که تا نگاهم میکرد انگاربانگاش آتیشم میزد بااون چشایه سبزجنگلیش
یا که اون لبخندایه قایمکیش؟
یاکه حرف زدنایه آرومش ؟
شوخی هایی که بادوستاش میکرد؟
اون اخم دوس داشتنیش؟
عصبی شدناش؟
همه اونااااااااا الان یادش اومد؟
الانی که دیگه آب ازسرم گذشته؟
دیگه حالا مهم نیست برام دوسم داشته باشه
دوسمم نداشته باشه
چه فرررررقی؟!؟!؟!؟!؟
اصلا هم مهم نیسسسست برام

♦♦—————♦♦

۳۵ ◄ اشمولی پشمولی

دوازده تا از بهترین لحظه در عمر انسان

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

😋 یک | لحظه تحویل سال 😋

😊دو | لحظه عاشق شدن 😊

😋 سه | لحظه ای تماس از کسی که دلتون براش تنگ شده 😋

😊چهار | لحظه دادن آخرین امتحان 😊

😋 پنج | لحظه ای که به شخصی که دوسش دارین
نگاه کنین و ببینین اونم داشته به شما نگاه میکرده 😋

😊 شیش | لحظه ای که دوستایه قدیمی و خوبت رو ببینی و بفهمی هیچی بینتون تغییرنکرده 😊

😋 هفت | لحظه ی لمس انگشتان نوزاد متولدشده 😋

😊 هشت | لحظه ای از خواب بیدار شی و ببینی که هنوز وقت اضافه برای خوابیدن داری 😊

😋 نه | یه شبه قشنگ تو خیابون تنها قدم بزنی و خاطراته قشنگ و خوبت رو مرور کنی 😋

😊ده | لحظه ای که تنهایی؛ یه پیام یا تماس از کسی که دوسش داری دریافت کنی 😊

😋یازده | لحظه ای که حس کنی یه نفر واقعا به تو و کارت اهمیت میده😋

😊دوازده | لحظه ای که این رو میخونی و به این لحظاته خوب فکر میکنی و لبخند به لبت میاد😊
و این بهترین لحظه برایه منه که لبخند رو به لبت آوردم😊
😃خنده واقعا بهت میاد دوست من😘

*baghal*

۳۰ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

afsongar_khengoolestan_8_bahman_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند زنی که عاشق سرباز دشمن شده است

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند پرنده ای که شوق پرواز ندارد ، نای آواز ندارد

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند مادری که آخرین سرباز برگشته از جنگ

پسرش نیست

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند پسری که عشقش به او میگوید برادر

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند مادر بی سوادی

که دلش هوای بچه اش را کرده

ولی بلد نیست شماره اش را بگیرد

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند پسری که

جواب نه شنیده

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند عکسی در اعلامیه ترحیم

که لبخندش ، دیگران را می گریاند

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند سرباز ِ گـــــــــــــم شده در جنگ

کـــــــــــــــــــــور شد و ندارد هیچ فشنگ

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند دلقکی که روی صحنه

چشمش به عشقش افتاد که بامعشوقش به او میخندیدن

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند همان قاضی که متهم اعدامی اش…رفیقش بود

*** غــــمــــگینـــــم ***

مثل پروانه ای گم کرده راه

*** غــــمــــگینـــــم ***

مثل کودکی که بادکنکش ترکیده باشد

*** غــــمــــگینـــــم ***

مثل کودکی که آبنبات یا عروسک نداشته اش را دست دوستش دیده و دلش خواسته

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند مادری که

لباس ورزشی پسرش بوی سیگار می داد

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند سرباز وفاداری

که پسرش جاسوس دشمن بوده است

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند کـودکـی مـعـلـول

کـه تـازه بـه تفـاوتـش پـی بـرده

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند درختـی کـه

در مســیرِ کارخـانـهء “چــوب بُــری” قــرار گـرفتـه است

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند آدمی که دوست نداشت

تنهایی را

و خیلی تنها بود

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند

پدری که مرگ فرزندش را قبول نمی کند

و خود را با او مُرده می داند

و اشک هایش را شاید مدتها کسی ندیده بود

اما حالا

بدون اشک کسی او را نمی بیند

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند پیرزنی در مسجد سلیمان

که لوله های گاز همه ی ایران

از کوچه اش می گذرد

و گاز ندارد

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند مــــادرم

کـه او آیــنـــده ام را طــور دیـــگری تـــصــــور کـــرده بــــود

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند جـوان مـحکوم بـه اعـدام

کـه بـه عـنوان آخـرین درخـواسـت

پکـی بر سـیگـار را طلب می کند

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند

جوانی که میگوید

دست بر دلم مگذار می سوزی

داغ خیلی چیز ها بر دلــــــــــــــم مانده

*** غــــمــــگینـــــم ***

همانند قـــــــــــــــمار بازی

که خشت هایش درست انتخاب کرد

اما سرنوشتش را کج

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند پدری

که پس از زلزله

همسر و فرزندانش را با دست خودش به خاک می سپارد

۲۴ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

khengoolestan_post_tekvando_8_bahman_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

من یه دخترم
من موهام بلنده. ..اما رنگ کرده نیست
جایی که پسر غریبه هست ناز نمیکنم
چون نیازی به دیده شدن ندارم
تیپم شیک و ساده اس
دنبال پول و ماشین مدل بالای پسرا نیستم
چون بابام برام کم نذاشته
عقده هیچ چیزیو ندارم
یکی از افتخاراتم اینه
همیشه هر چی خواستم مامانم برام خریده
نه پسرای مردم
نمیگم خیلیا ما رو میخوان
نه چون جنس ارزون خیلی مشتری داره
من کسی نیستم که هرکسی بیاد سمتم
قبله اینکه خونه رو ترک کنم
باید بگم کجا و با کی میرم
شبم باید قبل ساعت خاصی خونه باشم
چون هنوز پدر مادرم غیرت دارن و اینو خیلی دوس دارم
همینم که هسم من عوض نمیشم
❤واسه من دختر بودن ینی این❤

۳۷ ◄ اشمولی پشمولی

khengoolestan_post_tdk_7_bahman

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بیا آخرین شاهکارت را ببین

مجسمه ای ساختی با چشمان باز
خیره به دور دست
شاید شرق شاید غرب
مغلوب یک شکست
مفعول یک تاوان
مطلوب یک عشق

خرده هایش را باد دارد میبرد
و او تنها خاطراتش را محکم در آغوش گرفته
بیا آخرین شاهکارت را ببین
مجسمه ای ساخته ای به نام من

۲۳ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

khengoolestan_post_tekvando_7_bahman_1395

..*~~~~~~~*..

رزمی یعنی درد
رزمی یعنی استرس
رزمی یعنی جون کندن
رزمی یعنی رژیم های مداوم
رزمی یعنی بیخیال قیافه و صورت شدن
رزمی یعنی از درد عضلات شبا تا صبح بیدار بودن
رزمی یعنی یک سال تمرین واسه سه دقیقه مبارزه
رزمی یعنی آدم روزای سخت و تمرینای سنگین و طاقت فرسا
رزمی یعنی تا ثانیه آخر جنگیدن و پیروزی رو مال خود کردن
رزمی یعنی مبارزه باخته و بردن
رزمی یعنی سی ثانیه آخر
رزمی یعنی زندگی
رزمی یعنی عشق

..*~~~~~~~*..

❤رزمی ینی دیوونه استادت بودن❤

۲۶ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....
  • 6
  • 3,105
  • 3,723
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها