• پیامک
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خر بازی میکنیم
    با انرژی باش

نوشته های اندرویدی

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

پاییز را دوست دارم
پاییز زمستانی است که تب کرده
تابستانی است که لرز کرده
بغضی است که رسوب کرده
حرفی است که سکوت کرده
من سکوت رسوب کرده در تب و لرز پاییز را میپرستم
پاییز عروس تمام فصل های من است
یادم باشد پاییز که رسید
لِه نکنم برگ هایی را که روزی هزاران بار نفس ارزانی ام میکردند

oOoOoOoOoOoO

❤ زندگیتون به رنگارنگیه پاییزِ دوست داشتنی ❤

30 ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

khengoolestan_axs

..*~~~~~~~*..

دیدی وقتی دستت رو با کاغذ میبری
اذیتت میکنه میسوزه واز یادت نمیره
اما مثلا وقتی با چاقو میبری
بعد چند دقیقه فراموش میکنی
درواقع کاغذ از چاقو برنده تر نیست
فقط تو انتظار اسیب دیدن از کاغذ رو نداشتی
حکایت بعضی آدماس

♦♦—————♦♦

31 ◄ بیشتر و بیشترش کن

user_send_photo_psot

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

خُدایــــــا
مےدانــــم ڪِہ بی عِیــــب نیستم
مےدانــــم ڪِہ گاهے تورا فرامــــــوش مےکنم
مےدانــــم ڪِہ ایمـــــــــانَم دُچار لَغـــــزش شُده
مےدانــــم ڪِہ گاهے خونسَــــــردی ام را از دَست مےدَهم
امّا از اینڪِہ مَرا بۍ قِیـــدوشَــــرط دوست داری
و فُرصـــــَت دیگری بِه مَن مےبخـــــشی تا از نو آغـــــــــــازکنم
سِــــــپاســــــگذارَم

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دشمن چیز مفیدی است، اگر کم آوردید خودتان درست کنید

دشمن یعنی کسی که شما می توانید همه ضعف ها و کم کاری هایتان را بر گردن او بیندازید

دشمن یعنی چیزی که شما می توانید مردم را با آن بترسانید تا ناگزیر به آغوش شما پناه بگیرند

دشمن یعنی کسی که اگر کاری کردید، با وجود او مهم تر جلوه اش دهید و اگر نکردید او را مقصر جلوه کنید

دشمن یعنی کسی که وقت و بی وقت به او فحش دهید، بی آنکه جواب فحش بشنوید

دشمن یعنی کسی که حواس مردم را پرت او کنید تا هوس نکنند که از شما چیزی بخواهند

دشمن یعنی مترسکی که با آن می توانید بچه های بزرگ را بترسانید

پس دشمن، با این همه خاصیت، یک موضوع حیاتی است. ولی همه خوبی اش به این است که نباشد، که اگر باشد دَمار از روزگارتان در می آورد

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

مهدی شجاعی
دموکراسی یا دموقراضه

27 ◄ قر تو کمرم فراوونه ....
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها