• خندانکس
فال آنلاین

سال نو مبارک

❤ الهی خنده ات همچون بهار و دلت آزاد ز غم ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

روانشناسی

khengoolestan_ravanshenasi_aamal_kardan_be_andishe_ha

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

چیزی مهم تر از باور داشتن داریم
که اسم آن عمل و اقدام است

دنیا پر است از آدم هایی که رویا پردازند

اما تعداد اندکی از آنها هستند که هدف دارند و پیش می روند
اقدام می کنند
و قدمهایی استوار برای تحقق رویاهایشان و رسیدن به اهداف خود برمی دارند

اینها موفقترین و خوشبخترین افراد جامعه هستند

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

۹ ◄ لایک کن و فرار کن

فرصتی برای آگاهی
►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄
ده ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود

یک . نصیحت تکراری
دو . تذکر مداوم
سه . سرزنش
چهار . منت گذاشتن
پنج . مقایسه کردن
شیش . جرو بحث کردن زیاد
هفت . برچسب منفی زدن
هشت . پیش بینی منفی _ نفوس بد
نه . گله و شکایت مداوم
ده . متهم کردن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
مراقب سلامت رابطه ها باشیم

۱۱ ◄ i love u

برایان تریسی در کتاب قورباغه ات را قورت بده میگوید

هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند

هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که

در زندگی واقعا طالب آن هستید

۱۱ ◄ i love u

ﭼﺮﺍ ” ﺷﯿﺮ ” ﺭﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ؟!

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺑﺪﻥ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ی ﮔﻮﺭﯾﻞ
ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺯﻭی ﺧﺮﺱ
ﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻠﻨﮓ
ﻧﻪ ﺧﯿﺰ ﺁﻫﻮ
ﻧﻪ ﺩﺭﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﮒ
ﻧﻪ ﺷﮑﻤﺒﺎﺭﮔﯽ ﮐﻔﺘﺎﺭ
ﻧﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺭﻭﺑﺎﻩ
ﻭ ﻧﻪ خیلی چی دیگر
را ندارد

ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ” ﺷﯿﺮ ” ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؟!

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ” ﺳﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ” ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ

ﺷﯿﺮ ﺗﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

‏ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﺵ

ﻃﻤﺎﻉ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﯿﺪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ انتخاﺏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

ﺭﺣﻢ و شفقت ﺩﺍﺭﺩ‏

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ

‏ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭد

ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺳﻔﺮﻩ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ

ﻭ در ﺁﺧﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﮐﻬﻮلت ﻭ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ….

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

اینجاست که می گویند
همیشه ” ﺷﯿﺮمرد ” ﺑﺎﺷﯿﺪ

 

۲۱ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

khengoolestan_axs_ravanshenasi_taadol

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

یکی از سخت ترین کارا تو زندگی حفظ تعادله

تعادل بین شوخی کردن و جدی بودن

تعادل بین خندیدن و نخندیدن

تعادل بین حرف زدن و حرف نزدن

تعادل بین احساسی بودن و بی توجهی کردن

تعادل بین غریزه و فطرت و

برای همینه که هیچکس کامل نیست ؛ حفظ

تعادل خیلی سخته ، خیلی

ولی تو می تونی

تا جایی که می تونی متعادل باش

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی
  • 3
  • 719
  • 3,493
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها