• عاشخونه ها
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

روانشناسی

ﭼﺮﺍ ” ﺷﯿﺮ ” ﺭﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ؟!

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺑﺪﻥ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ی ﮔﻮﺭﯾﻞ
ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺯﻭی ﺧﺮﺱ
ﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻠﻨﮓ
ﻧﻪ ﺧﯿﺰ ﺁﻫﻮ
ﻧﻪ ﺩﺭﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﮒ
ﻧﻪ ﺷﮑﻤﺒﺎﺭﮔﯽ ﮐﻔﺘﺎﺭ
ﻧﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺭﻭﺑﺎﻩ
ﻭ ﻧﻪ خیلی چی دیگر
را ندارد

ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ” ﺷﯿﺮ ” ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؟!

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ” ﺳﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ” ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ

ﺷﯿﺮ ﺗﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

‏ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﺵ

ﻃﻤﺎﻉ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﯿﺪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ انتخاﺏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

ﺭﺣﻢ و شفقت ﺩﺍﺭﺩ‏

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ

‏ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭد

ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺳﻔﺮﻩ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ

ﻭ در ﺁﺧﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﮐﻬﻮلت ﻭ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ….

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

اینجاست که می گویند
همیشه ” ﺷﯿﺮمرد ” ﺑﺎﺷﯿﺪ

 

۲۰ ◄ عاقا پست بیسته ، بیست

khengoolestan_axs_ravanshenasi_taadol

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

یکی از سخت ترین کارا تو زندگی حفظ تعادله

تعادل بین شوخی کردن و جدی بودن

تعادل بین خندیدن و نخندیدن

تعادل بین حرف زدن و حرف نزدن

تعادل بین احساسی بودن و بی توجهی کردن

تعادل بین غریزه و فطرت و

برای همینه که هیچکس کامل نیست ؛ حفظ

تعادل خیلی سخته ، خیلی

ولی تو می تونی

تا جایی که می تونی متعادل باش

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

khengoolestan_ravanshenasi

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دانه ی ظریف سخت ترین صخره ها را می شکافد
چرا ؟ زیرا مهم نیست که
صخره چقدر قوی است
صخره مرده است
و چون مرده است اراده ای ندارد

دانه, ظریف است
ضعیف است
اما زنده است
♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
“به یاد داشته باش جایی که اراده هست, زندگی نیز هست.”

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

Oos-Karim-khengoolestan

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

آرامش

.

.

.

نه عاشق بودن است
نه گرفتن دستی که محرمت نیست

نه حرف های عاشقانه و نه قربان صدقه های
چند ثانیه ای

آرامش

*ghalb_sorati* حضور خداست **♥**

وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکند
وقتی ناگفته‌هایت را بی آنکه بگویی
می‌فهمد
وقتی نیازی نیست برای بودنش التماس کنی
غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری

آرامش یعنی همین

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

” تو بی هیچ قید و شرط خدا را داری “

۱۱ ◄ i love u

 

khengoolestan_axs_maxs (2)

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

اهل آرامش که شدی
شاد کردن دیگران
بیشتر از شاد بودن خودت
به دلت می چسبد
و از این کار حال خوشی پیدا می کنی

از درون به خود میبالی
ارزشمندتر از همیشه ات

به این نقطه که برسی
آرامش وجودت را فرا می گیرد

نه به راحتی می رنجی
و نه به آسانی می رنجانی

آرامش
سهم دل هایی ست
که نگاه شان به نگاه خداست

۱۳ ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها