• دلنوشته
فال آنلاین

❤ ابدیت تکمیل شد ❤

😍هم اکنون از فروشگاه های اندرویدی معتبر دانلود کنید😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خشتک دریدیم
    هااان !!؟؟

جملکس

جمله + عکس

khengoolestan_paieez_1_mehr

o*o*o*o*o*o*o*o

بیچاره پاییز
دستش نمک ندارد
این همه باران به آدم ها میبخشد، اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند
خودمانیم
تقصیر خودش است
بلد نیست مثل ” بهار” خودگیر باشد
تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و
با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد
سیاست ” تابستان ” را هم ندارد
که در ظاهر با آدم ها گرم و صمیمی باشد
ولی از پشت خنجری سوزناک بزند

بیچاره
بخت و اقبال ” زمستان ” هم نصیبش نشده
که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد

او ” پاییز ” است
رو راست و بخشنده
ساده دل
فکر میکند اگر تمام داشته هایش را زیر پای
آدم ها بریزد
روزی
جایی
لحظه ای ؛ از خوبی هایش یاد میکنند
خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند

یکی به این پاییز بگوید
آدم ها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای
دست در دست معشوقه ای دیگر پا بر روی
برگ هایت میگذارند و میگذرند

تنها یادگاری که برایت میماند
” صدای خش خش برگ های تو بعد از رفتن آنهاست ”
دلتون شاد،لبتون پر خنده،پاییز پیشاپیش مبارک

o*o*o*o*o*o*o*o

28 ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

khengoolestan_sedaye_dast_haye_madaram

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

شانزده سالم بود که پول توجيبي و کادوي تولد و عيدي هاي دو سالم را جمع کردم گيتار برقي بخرم

بابا اجازه نداد.خيلي که اصرار کردم، قبول کرد

گيتار و يک آمپلي فاير کوچک خريدم

همه ي تهران را گشتم تا معلم گيتار زن پيدا کنم. پيدا نشد

بابا اجازه نداد پيش معلم مرد بروم.خودم تمرين ميکردم.فايده نداشت

سيم هاي گيتار خيلي سفت بود.دستم را درد مي آورد

نميتوانستم کوک اش کنم.صدايش بلند بود و خانواده را اذيت ميکرد

نااميد شدم

دو سال گذشت.گيتار کنار اتاق ماند و خاک خورد.برايش که مشتري پيدا شد

به اصرار مامان و بابا فروختم اش.مامان گفت پول گيتار را دست بند طلا بخر و نگه دار،برايت بماند

دست بند را هنوز دارم

حتی بعد ازدواج که براي خريد خانه ، همه ي طلاهايم را فروختم،نگه اش داشتم.هميشه هم دستم است

گاهي دختر دو سال و نيمه ام،سرش را روي دستم مي گذارد و لبخند مي زند. مي گويد

مامان،چرا از دستت صداي آهنگ مي آد؟

20 ◄ عاقا پست بیسته ، بیست

khengoolestan_shabih_ham_12_mordad_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

انسان ها شبیه هم عمر نمی کنند
یکی زندگی می کند یکی تحمّل
انسان ها شبیه هم تحمّل نمی کنند
یکی تاب می آورد
یکی می شکند

انسان ها شبیه هم نمی شکنند
یکی از وسط دو نیم می شود
دیگری تکه تکه

تکه ها شبیه هم نیستند
تکه ای یک قرن عمر میکند
تکه ای
یک روز

18 ◄ دینگله دینگو

khengoolestan_ensaniat_gonahe_bozorgis

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

ﻋﮑﺲ فوق ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﺍﺵ ﺳﯿﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩ. ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ

ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺮ ﻧﻮشته ﺍﯼ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﯾﺎﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻨﺎه ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ، ﻓﺮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﺮﺍ ﺑﺪﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎﺭﻧﺪ
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎه ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ 70 ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ 317 ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎﺩﻫﺎﯼ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺪ.

44 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

khengoolestan_ghoror_22_tir_95

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

زمانی که عاشقش شدم و به او گفتم دوستت دارم، خندید و رف
با رفتنش غرورم شکست
به خودم قول دادم که دیگر نگذارم غرورم بشکند
به غرورم پر و بال دادم. جای پایش که قرص شد، دیگر نگذاشت به کسی بگویم دوستت دارم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نمسیس

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

پست ارسال شده از رسول خوشگو

28 ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

khengoolestan_shafaye_bimaran

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

خدایا روزای آخر ماه رمضونه

خیلی ها مریضن ، تو بستر بیماری اند

خیلی ها بیماری هایی دارند که ادما از معالجشون باز موندن

ولی تو شفای درداشونو میدونی و شفاشون بده به برکت این ماه مبارک

از سره گناهانمون به برکت همین ماه رمضون بگذر

رزق و روزیه پر برکت و حلال نسیبمون کن

جیره ی خنده و شادی ، امیدمونو بیشتر و بیشتر کن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بروبچ یکی از کاربرای خنگولستان داشته میرفته سره کار
که با موتور سیکلت تصادف میکنه و الان داخل کماس
براش دعا کنید ، شاید با خودت بگی تاثیر نداره

ولی مطمعن باش ، که دعات اثر داره
شاید خدا همین لحظه منتظره براورده شدن دعایی یا شفایی از طرف تو باشه
پس دریغ نکنید و فکر نکنید که دعات شنیده نمیشه ، آمینت دیده نمیشه

التماس دعا

29 ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

khengoolestan_faghir_bi_seda_mimiran_13_tir_95

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

آگهی‌های ترحیم روزنامه را که خواندم با خودم گفتم
چرا هر روز اینقدر دکتر، مهندس، مدیر شرکت،استاد و حاجی… فوت می‌کنند
اما وقتی از قیمت چاپ یک آگهی ترحیم در روزنامه مطلع شدم ، فهمیدم،فقرا همیشه بی‌صدا می ‌میرند

22 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

khengoolestan_labkhand_13_tir_95

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

۞ گـــاهــے بــآیـــد یـــہ لَـــبخَــنــد خــوشگــل

۞ بـــہ هَــمـِــے تلخیـــا بِــــزَنــے و بـــگــــے

۞ مِــرسـے ڪِہ یـآدم دآدیـــن جز

۞ خودم ڪسے بہ دادم✖️
نمیرســہ

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

پست ارسال شده توسط

sinohe t

24 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها