• عاشخونه ها
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

طناز

khengoolestan_post_tanaz_10_dey_1395

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

*بی صدا رفتم*

☜نَه اِلتِمٰاسِش کَردَم☞

✘نَه خیرهْ خیره نِگاهش✘

⇜فَقَطْ آهے کِشید‌َم⇝
وَ
سکوت کردَمْ

هَمین ☜ آه ☞ بَراےِ تمامِ

زِندِگے اَشْ کافیستْ

بُگذٰارْ بِرَوَد

هَمْسَفَرِ “رٰاهِ” مَن کِه نَشُدْ

دَرْبِــــــــــدَرِ “آهِ” مَنْ کِه میشَوَدْ

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

۳۲ ◄ بیشتر و بیشترش کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها